Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
 • Truy cập và ủng hộ DienDanIT.NET bằng cách click dăm 3 cái quảng cáo để duy trì sever nhé.

Hỏi - Đáp mọi người giúp em fix code up ảnh này với

Tham gia
28/2/19
Bài viết
58
Lượt Thích
4
VNĐ
5,998
VNĐ
5,998
hiện tại nó bị lỗi không up được
ai fix được ib fb e có trả công ạ
zalo: 01206103331
PHP:
<?php

if(isset($_POST['submit'])) {

$target_dir = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/uploads/';

function reArrayFiles(&$file_post) {

$file_ary = array();

$file_count = count($file_post['name']);

$file_keys = array_keys($file_post);

for ($i=0; $i<$file_count; $i++) {

foreach ($file_keys as $key) {

if ($file_post['error'][$i] === 0) {

$file_ary[$i][$key] = $file_post[$key][$i];

}

}

}

return $file_ary;

}

$files = reArrayFiles($_FILES['img']);

$image = array();

foreach($files as $file) {

$err = '';

if ($file['size'] > 1250000) {

  $err .= 'Tệp ' . $file['name'] . ' quá lớn rồi! <br />';

}

if(!preg_match('/image/', $file['type'])) {

  $err .= 'Tệp ' . $file['name'] . ' không phải là hình ảnh!<br />';

}

if (empty($err)) {

$target_file = $target_dir . md5_file($file['tmp_name']) . '.' . pathinfo($file['name'], PATHINFO_EXTENSION);

if (move_uploaded_file($file['tmp_name'], $target_file)) {

//echo 'Tệp ' . $file['name'] . ' đã được upload thành công!<br />';

$image[] = '/uploads/' . basename($target_file);

} else {

$err .= 'Xảy ra lỗi trong quá trình upload tệp ' . $file['name'] . '!<br />';

}

}

if (!empty($err)) {

echo '<div class="alert alert-danger fade in alert-dismissible">

  <a href="#" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="close" title="close">×</a>

  <strong>Error!</strong> ' . $err . '

</div>';

}

$hinhanh = implode('|', $image);

}

mysql_query("INSERT INTO `hinhanh` SET

  `linkanh` = '$hinhanh'");

echo 'upload thành công';

}

?>
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Bài mới nhất

Top Bottom