Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
 • Diễn Đàn VuiCode tạm thời chuyển xang tên miền mới là DienDanIT.NET. Bạn hãy truy cập bằng tên miền mới nhé!

Hỏi - Đáp mọi người giúp em fix code up ảnh này với

Tham gia
28/2/19
Bài viết
43
Lượt Thích
3
VNĐ
998
VNĐ
998
hiện tại nó bị lỗi không up được
ai fix được ib fb e có trả công ạ
zalo: 01206103331
PHP:
<?php

if(isset($_POST['submit'])) {

$target_dir = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/uploads/';

function reArrayFiles(&$file_post) {

$file_ary = array();

$file_count = count($file_post['name']);

$file_keys = array_keys($file_post);

for ($i=0; $i<$file_count; $i++) {

foreach ($file_keys as $key) {

if ($file_post['error'][$i] === 0) {

$file_ary[$i][$key] = $file_post[$key][$i];

}

}

}

return $file_ary;

}

$files = reArrayFiles($_FILES['img']);

$image = array();

foreach($files as $file) {

$err = '';

if ($file['size'] > 1250000) {

  $err .= 'Tệp ' . $file['name'] . ' quá lớn rồi! <br />';

}

if(!preg_match('/image/', $file['type'])) {

  $err .= 'Tệp ' . $file['name'] . ' không phải là hình ảnh!<br />';

}

if (empty($err)) {

$target_file = $target_dir . md5_file($file['tmp_name']) . '.' . pathinfo($file['name'], PATHINFO_EXTENSION);

if (move_uploaded_file($file['tmp_name'], $target_file)) {

//echo 'Tệp ' . $file['name'] . ' đã được upload thành công!<br />';

$image[] = '/uploads/' . basename($target_file);

} else {

$err .= 'Xảy ra lỗi trong quá trình upload tệp ' . $file['name'] . '!<br />';

}

}

if (!empty($err)) {

echo '<div class="alert alert-danger fade in alert-dismissible">

  <a href="#" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="close" title="close">×</a>

  <strong>Error!</strong> ' . $err . '

</div>';

}

$hinhanh = implode('|', $image);

}

mysql_query("INSERT INTO `hinhanh` SET

  `linkanh` = '$hinhanh'");

echo 'upload thành công';

}

?>
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Tham gia
26/1/19
Bài viết
13
Lượt Thích
0
VNĐ
185
VNĐ
185
Check log thử lỗi dòng nào
 
Top Bottom