Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
 • Chào Khách, tham khảo dịch vụ hosting giá siêu rẻ tại đây nhé BẢNG GIÁ HOSTING
 • Chào Khách, bạn cần liên hệ với admin. ??? Quét Zalo nhé

Share Open source Dịch vụ Mạng xã hội Laravel PHP

Tham gia
4/12/19
Bài viết
157
Lượt Thích
12
VNĐ
40,992
VNĐ
40,992
Dịch vụ Mạng xã hội là một mã nguồn mở, miễn phí được viết bằng Laravel PHP.

Hiện tại vẫn đang Work In Progress, vì vậy mình rất vui nếu các bạn đóng góp cho mã nguồn.


Demo
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
([email protected]/123456)


Tính năng:

Admin
 • Quản lý người dùng
 • Quản lý nạp tiền
 • Quản lý danh mục dịch vụ
 • Quản lý dịch vụ
 • Quản lý gói dịch vụ
User
 • Thống kê
 • Thông tin cá nhân
 • Cập nhật thông tin cá nhân và avatar
 • Đổi mật khẩu
 • Lịch sử đăng nhập
 • Lịch sử giao dịch
 • Lịch sử đơn dịch vụ


Link mã nguồn: Nội dung ẩn.
Link nhóm Dev:
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
 
Tham gia
7/3/21
Bài viết
802
Lượt Thích
780
VNĐ
60,587
VNĐ
60,587
Dịch vụ Mạng xã hội là một mã nguồn mở, miễn phí được viết bằng Laravel PHP.

Hiện tại vẫn đang Work In Progress, vì vậy mình rất vui nếu các bạn đóng góp cho mã nguồn.


Demo
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
([email protected]/123456)


Tính năng:

Admin
 • Quản lý người dùng
 • Quản lý nạp tiền
 • Quản lý danh mục dịch vụ
 • Quản lý dịch vụ
 • Quản lý gói dịch vụ
User
 • Thống kê
 • Thông tin cá nhân
 • Cập nhật thông tin cá nhân và avatar
 • Đổi mật khẩu
 • Lịch sử đăng nhập
 • Lịch sử giao dịch
 • Lịch sử đơn dịch vụ


Link mã nguồn: Nội dung ẩn.
Link nhóm Dev:
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
 
Tham gia
24/1/21
Bài viết
346
Lượt Thích
157
VNĐ
36,310
VNĐ
36,310
Dịch vụ Mạng xã hội là một mã nguồn mở, miễn phí được viết bằng Laravel PHP.

Hiện tại vẫn đang Work In Progress, vì vậy mình rất vui nếu các bạn đóng góp cho mã nguồn.


Demo
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
([email protected]/123456)


Tính năng:

Admin
 • Quản lý người dùng
 • Quản lý nạp tiền
 • Quản lý danh mục dịch vụ
 • Quản lý dịch vụ
 • Quản lý gói dịch vụ
User
 • Thống kê
 • Thông tin cá nhân
 • Cập nhật thông tin cá nhân và avatar
 • Đổi mật khẩu
 • Lịch sử đăng nhập
 • Lịch sử giao dịch
 • Lịch sử đơn dịch vụ


Link mã nguồn: Nội dung ẩn.
Link nhóm Dev:
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
hi
 
Tham gia
6/4/22
Bài viết
2
Lượt Thích
0
VNĐ
900
VNĐ
900
Dịch vụ Mạng xã hội là một mã nguồn mở, miễn phí được viết bằng Laravel PHP.

Hiện tại vẫn đang Work In Progress, vì vậy mình rất vui nếu các bạn đóng góp cho mã nguồn.


Demo
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
([email protected]/123456)


Tính năng:

Admin
 • Quản lý người dùng
 • Quản lý nạp tiền
 • Quản lý danh mục dịch vụ
 • Quản lý dịch vụ
 • Quản lý gói dịch vụ
User
 • Thống kê
 • Thông tin cá nhân
 • Cập nhật thông tin cá nhân và avatar
 • Đổi mật khẩu
 • Lịch sử đăng nhập
 • Lịch sử giao dịch
 • Lịch sử đơn dịch vụ


Link mã nguồn: Nội dung ẩn.
Link nhóm Dev:
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
ok
 
Tham gia
26/1/19
Bài viết
35
Lượt Thích
7
VNĐ
17,913
VNĐ
17,913
Dịch vụ Mạng xã hội là một mã nguồn mở, miễn phí được viết bằng Laravel PHP.

Hiện tại vẫn đang Work In Progress, vì vậy mình rất vui nếu các bạn đóng góp cho mã nguồn.


Demo
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
([email protected]/123456)


Tính năng:

Admin
 • Quản lý người dùng
 • Quản lý nạp tiền
 • Quản lý danh mục dịch vụ
 • Quản lý dịch vụ
 • Quản lý gói dịch vụ
User
 • Thống kê
 • Thông tin cá nhân
 • Cập nhật thông tin cá nhân và avatar
 • Đổi mật khẩu
 • Lịch sử đăng nhập
 • Lịch sử giao dịch
 • Lịch sử đơn dịch vụ


Link mã nguồn: Nội dung ẩn.
Link nhóm Dev:
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
 

BVN

Tham gia
16/5/21
Bài viết
53
Lượt Thích
3
VNĐ
8,689
VNĐ
8,689
Dịch vụ Mạng xã hội là một mã nguồn mở, miễn phí được viết bằng Laravel PHP.

Hiện tại vẫn đang Work In Progress, vì vậy mình rất vui nếu các bạn đóng góp cho mã nguồn.


Demo
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
([email protected]/123456)


Tính năng:

Admin
 • Quản lý người dùng
 • Quản lý nạp tiền
 • Quản lý danh mục dịch vụ
 • Quản lý dịch vụ
 • Quản lý gói dịch vụ
User
 • Thống kê
 • Thông tin cá nhân
 • Cập nhật thông tin cá nhân và avatar
 • Đổi mật khẩu
 • Lịch sử đăng nhập
 • Lịch sử giao dịch
 • Lịch sử đơn dịch vụ


Link mã nguồn: Nội dung ẩn.
Link nhóm Dev:
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
 
Tham gia
3/2/21
Bài viết
130
Lượt Thích
13
VNĐ
31,589
VNĐ
31,589
Dịch vụ Mạng xã hội là một mã nguồn mở, miễn phí được viết bằng Laravel PHP.

Hiện tại vẫn đang Work In Progress, vì vậy mình rất vui nếu các bạn đóng góp cho mã nguồn.


Demo
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
([email protected]/123456)


Tính năng:

Admin
 • Quản lý người dùng
 • Quản lý nạp tiền
 • Quản lý danh mục dịch vụ
 • Quản lý dịch vụ
 • Quản lý gói dịch vụ
User
 • Thống kê
 • Thông tin cá nhân
 • Cập nhật thông tin cá nhân và avatar
 • Đổi mật khẩu
 • Lịch sử đăng nhập
 • Lịch sử giao dịch
 • Lịch sử đơn dịch vụ


Link mã nguồn: Nội dung ẩn.
Link nhóm Dev:
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
 
Tham gia
8/11/20
Bài viết
422
Lượt Thích
1,125
VNĐ
48,012
VNĐ
48,012
Dịch vụ Mạng xã hội là một mã nguồn mở, miễn phí được viết bằng Laravel PHP.

Hiện tại vẫn đang Work In Progress, vì vậy mình rất vui nếu các bạn đóng góp cho mã nguồn.


Demo
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
([email protected]/123456)


Tính năng:

Admin
 • Quản lý người dùng
 • Quản lý nạp tiền
 • Quản lý danh mục dịch vụ
 • Quản lý dịch vụ
 • Quản lý gói dịch vụ
User
 • Thống kê
 • Thông tin cá nhân
 • Cập nhật thông tin cá nhân và avatar
 • Đổi mật khẩu
 • Lịch sử đăng nhập
 • Lịch sử giao dịch
 • Lịch sử đơn dịch vụ


Link mã nguồn: Nội dung ẩn.
Link nhóm Dev:
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
 
Tham gia
1/3/22
Bài viết
19
Lượt Thích
1
VNĐ
2,098
VNĐ
2,098
Dịch vụ Mạng xã hội là một mã nguồn mở, miễn phí được viết bằng Laravel PHP.

Hiện tại vẫn đang Work In Progress, vì vậy mình rất vui nếu các bạn đóng góp cho mã nguồn.


Demo
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
([email protected]/123456)


Hướng dẫn cài đặt:

Tính năng:

Admin
 • Quản lý người dùng
 • Quản lý nạp tiền
 • Quản lý danh mục dịch vụ
 • Quản lý dịch vụ
 • Quản lý gói dịch vụ
User
 • Thống kê
 • Thông tin cá nhân
 • Cập nhật thông tin cá nhân và avatar
 • Đổi mật khẩu
 • Lịch sử đăng nhập
 • Lịch sử giao dịch
 • Lịch sử đơn dịch vụ


Link mã nguồn: Nội dung ẩn.
Link nhóm Dev:
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
 
Tham gia
8/11/19
Bài viết
145
Lượt Thích
27
VNĐ
36,810
VNĐ
36,810
Dịch vụ Mạng xã hội là một mã nguồn mở, miễn phí được viết bằng Laravel PHP.

Hiện tại vẫn đang Work In Progress, vì vậy mình rất vui nếu các bạn đóng góp cho mã nguồn.


Demo
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
([email protected]/123456)


Hướng dẫn cài đặt:

Tính năng:

Admin
 • Quản lý người dùng
 • Quản lý nạp tiền
 • Quản lý danh mục dịch vụ
 • Quản lý dịch vụ
 • Quản lý gói dịch vụ
User
 • Thống kê
 • Thông tin cá nhân
 • Cập nhật thông tin cá nhân và avatar
 • Đổi mật khẩu
 • Lịch sử đăng nhập
 • Lịch sử giao dịch
 • Lịch sử đơn dịch vụ


Link mã nguồn: Nội dung ẩn.
Link nhóm Dev:
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
cccccccc
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks