Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Chào Khách, tham khảo dịch vụ hosting giá siêu rẻ tại đây nhé BẢNG GIÁ HOSTING

[Sell] web phim online

Tham gia
15/7/19
Bài viết
80
Lượt Thích
6
VNĐ
9,699
VNĐ
9,699
Do mình không có thời gian phát triển nên cần sell lại
Demo : thanhphim.net
Có tất cả các chức năng như web phim bình thường
Trình player từ server google [drivre-photos] nolimit có chọn chất lượng video mã hoã chống lấy link gốc video
Các chức năng admin như thêm phim+thêm tập+nhiều tập + lấy link tập từ trang khác vv...
Có admin-ctv-member vv...
Giá công khai 2M cả domain luôn
Ai cần zalo mình 0886679369
 

Quản Trị Viên

Thành viên BQT
Thành Viên VIP
Kiểm Duyệt Viên
Người Đăng Bài Hàng Đầu Của Tháng
Tham gia
21/5/19
Bài viết
934
Lượt Thích
199
VNĐ
47,859
VNĐ
47,859
Do mình không có thời gian phát triển nên cần sell lại
Demo : thanhphim.net
Có tất cả các chức năng như web phim bình thường
Trình player từ server google [drivre-photos] nolimit có chọn chất lượng video mã hoã chống lấy link gốc video
Các chức năng admin như thêm phim+thêm tập+nhiều tập + lấy link tập từ trang khác vv...
Có admin-ctv-member vv...
Giá công khai 2M cả domain luôn
Ai cần zalo mình 0886679369
Bán code riêng ko bác?????
Domain mình có rồi!
 

Quản Trị Viên

Thành viên BQT
Thành Viên VIP
Kiểm Duyệt Viên
Người Đăng Bài Hàng Đầu Của Tháng
Tham gia
21/5/19
Bài viết
934
Lượt Thích
199
VNĐ
47,859
VNĐ
47,859
Mình mua code phim thôi!
Mình có sẵn code get link drive + photo rồi!
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks