Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Chào Khách, tham khảo dịch vụ hosting giá siêu rẻ tại đây nhé BẢNG GIÁ HOSTING
  • Chào Khách, bạn cần liên hệ với admin. ??? Quét Zalo nhé

Share sever lưu trữ video và get link trên facebook

Tham gia
17/11/18
Bài viết
225
Lượt Thích
26
VNĐ
64,122
VNĐ
64,122
như lời đã hứa bài hôm trước đủ 50 comment thì hôm nay mình xin chia sẽ cho anh em sever xịn sò nhất đó là facebook
còn cách lưu trữ như nào thì đọc bài nảy đi rùi hẳng biết.
ko phải thông thường như ae nghỉ đâu nhá. cái gì nó cũng có cái giá
dbtech_credits_stripped_contentNội dung ẩn.Nội dung ẩn.

 
Tham gia
31/10/21
Bài viết
17
Lượt Thích
1
VNĐ
4,900
VNĐ
4,900
như lời đã hứa bài hôm trước đủ 50 comment thì hôm nay mình xin chia sẽ cho anh em sever xịn sò nhất đó là facebook
còn cách lưu trữ như nào thì đọc bài nảy đi rùi hẳng biết.
ko phải thông thường như ae nghỉ đâu nhá. cái gì nó cũng có cái giá
dbtech_credits_stripped_contentNội dung ẩn.Nội dung ẩn.

...,
 
Tham gia
29/7/20
Bài viết
74
Lượt Thích
5
VNĐ
11,599
VNĐ
11,599
như lời đã hứa bài hôm trước đủ 50 comment thì hôm nay mình xin chia sẽ cho anh em sever xịn sò nhất đó là facebook
còn cách lưu trữ như nào thì đọc bài nảy đi rùi hẳng biết.
ko phải thông thường như ae nghỉ đâu nhá. cái gì nó cũng có cái giá
dbtech_credits_stripped_contentNội dung ẩn.Nội dung ẩn.

 
Tham gia
20/4/19
Bài viết
200
Lượt Thích
55
VNĐ
65,788
VNĐ
65,788
như lời đã hứa bài hôm trước đủ 50 comment thì hôm nay mình xin chia sẽ cho anh em sever xịn sò nhất đó là facebook
còn cách lưu trữ như nào thì đọc bài nảy đi rùi hẳng biết.
ko phải thông thường như ae nghỉ đâu nhá. cái gì nó cũng có cái giá
dbtech_credits_stripped_contentNội dung ẩn.Nội dung ẩn.

 
Tham gia
10/9/21
Bài viết
19
Lượt Thích
1
VNĐ
100
VNĐ
100
như lời đã hứa bài hôm trước đủ 50 comment thì hôm nay mình xin chia sẽ cho anh em sever xịn sò nhất đó là facebook
còn cách lưu trữ như nào thì đọc bài nảy đi rùi hẳng biết.
ko phải thông thường như ae nghỉ đâu nhá. cái gì nó cũng có cái giá
dbtech_credits_stripped_contentNội dung ẩn.Nội dung ẩn.

Kkk
 
Tham gia
21/1/21
Bài viết
62
Lượt Thích
12
VNĐ
11,597
VNĐ
11,597
như lời đã hứa bài hôm trước đủ 50 comment thì hôm nay mình xin chia sẽ cho anh em sever xịn sò nhất đó là facebook
còn cách lưu trữ như nào thì đọc bài nảy đi rùi hẳng biết.
ko phải thông thường như ae nghỉ đâu nhá. cái gì nó cũng có cái giá
dbtech_credits_stripped_contentNội dung ẩn.Nội dung ẩn.

 
Tham gia
28/7/21
Bài viết
66
Lượt Thích
7
VNĐ
9,949
VNĐ
9,949
như lời đã hứa bài hôm trước đủ 50 comment thì hôm nay mình xin chia sẽ cho anh em sever xịn sò nhất đó là facebook
còn cách lưu trữ như nào thì đọc bài nảy đi rùi hẳng biết.
ko phải thông thường như ae nghỉ đâu nhá. cái gì nó cũng có cái giá
dbtech_credits_stripped_contentNội dung ẩn.Nội dung ẩn.

 
Tham gia
29/7/21
Bài viết
145
Lượt Thích
78
VNĐ
20,433
VNĐ
20,433
như lời đã hứa bài hôm trước đủ 50 comment thì hôm nay mình xin chia sẽ cho anh em sever xịn sò nhất đó là facebook
còn cách lưu trữ như nào thì đọc bài nảy đi rùi hẳng biết.
ko phải thông thường như ae nghỉ đâu nhá. cái gì nó cũng có cái giá
dbtech_credits_stripped_contentNội dung ẩn.Nội dung ẩn.

 
Tham gia
29/7/21
Bài viết
145
Lượt Thích
78
VNĐ
20,433
VNĐ
20,433
mấy cái sv kia tui ko có biết nhưng sv facebook thì tui biết nè =)))
 
Tham gia
22/4/22
Bài viết
30
Lượt Thích
7
VNĐ
900
VNĐ
900
như lời đã hứa bài hôm trước đủ 50 comment thì hôm nay mình xin chia sẽ cho anh em sever xịn sò nhất đó là facebook
còn cách lưu trữ như nào thì đọc bài nảy đi rùi hẳng biết.
ko phải thông thường như ae nghỉ đâu nhá. cái gì nó cũng có cái giá
dbtech_credits_stripped_contentNội dung ẩn.Nội dung ẩn.

 

Kul

Tham gia
14/4/19
Bài viết
22
Lượt Thích
1
VNĐ
16,965
VNĐ
16,965
như lời đã hứa bài hôm trước đủ 50 comment thì hôm nay mình xin chia sẽ cho anh em sever xịn sò nhất đó là facebook
còn cách lưu trữ như nào thì đọc bài nảy đi rùi hẳng biết.
ko phải thông thường như ae nghỉ đâu nhá. cái gì nó cũng có cái giá
dbtech_credits_stripped_contentNội dung ẩn.Nội dung ẩn.

dc nhiu ngày thì nó giảm chất lượng ko xem nổi
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks