Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Diễn Đàn VuiCode tạm thời chuyển xang tên miền mới là DienDanIT.NET. Bạn hãy truy cập bằng tên miền mới nhé!

Share [Share Canvas] Load Map khi nhân vật tới gần

Tham gia
12/11/18
Bài viết
106
Lượt Thích
25
VNĐ
621
VNĐ
621
- không vòng vo,tự code thêm nhân vật rồi tạo lệnh cho canvas tự động load lớn hơn khoảng 100px khi nhân vật load.

Mã:
<?php
<!DOCTYPE html> <html> <body> <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script> <button onclick="ducnghia_trai()">Trái</button> <button onclick="ducnghia_phai()">Phải</button> <button onclick="ducnghia_len()">Lên</button> <button onclick="ducnghia_xuong()">Xuống</button> <br> data Game : X: <b id="xem_x"></b> Y: <b id="xem_y"></b> <b id="data_x" style="display: none;">10</b> <b id="data_y" style="display: none;">10</b> <img id="ducnghia_img_canvas" width="220" height="277" src="https://vcom.tk/bando/4.png" alt="The Scream" style="display: none;"> <p>Canvas:</p> <canvas id="ducnghia_map" width="240" height="297" style="border:1px solid #d3d3d3;"> trình duyệt của bạn không hỗ trợ canvas,vui lòng xem lại. </canvas> </body> </html>
?>

Mã:
<?php
////tài liệu hưỡng dẫn bởi DucNghia /// trái // phải // âm là phải,dương trái /// Giải thích về tính tòa độ : về trái phải thì : +là phải -là trái /// Về lên xuống thì lên là + , xuống là trừ. function ducnghia_trai(){ var data_x = $('#data_x').html(); //lấy data tạm var data_y = $('#data_y').html(); // lấy data tạm map_x = +data_x+ + 10; /// gửi dữ liệu cho canvas map_y = data_y; /// gửi dữ liệu Y canvas. canvas_ducnghia(map_x,map_y); // tiến hành gửi data "map_x,max_y"/// } function ducnghia_phai(){ var data_x = $('#data_x').html(); //lấy data tạm var data_y = $('#data_y').html(); // lấy data tạm map_x = +data_x+ - 10; /// gửi dữ liệu cho canvas map_y = data_y; /// gửi dữ liệu Y canvas. canvas_ducnghia(map_x,map_y); // tiến hành gửi data "map_x,max_y"/// } function ducnghia_len(){ var data_x = $('#data_x').html(); //lấy data tạm var data_y = $('#data_y').html(); // lấy data tạm map_x = data_x; /// gửi dữ liệu cho canvas map_y = +data_y+ + 10; /// gửi dữ liệu Y canvas. canvas_ducnghia(map_x,map_y); // tiến hành gửi data "map_x,max_y"/// } function ducnghia_xuong(){ var data_x = $('#data_x').html(); //lấy data tạm var data_y = $('#data_y').html(); // lấy data tạm map_x = data_x; /// gửi dữ liệu cho canvas map_y = +data_y+ - 10; /// gửi dữ liệu Y canvas. canvas_ducnghia(map_x,map_y); // tiến hành gửi data "map_x,max_y"/// } function canvas_ducnghia(x,y) { ///x = map_x , y = map_y var canvas = document.getElementById("ducnghia_map"); var ctx = canvas.getContext("2d"); var img = document.getElementById("ducnghia_img_canvas"); ctx.drawImage(img, x, y); // chỉnh sửa tòa độ. $('#data_x').html(x); /// lưu data tạm thời X $('#data_y').html; /// lưu data tạm thời Y $('#xem_x').html(x); /// xem thử X $('#xem_y').html; /// xem thử Y } window.onload = function() { canvas_ducnghia(10,10); };
?>


Nguồn: DucNghia - V4U
 
Tham gia
12/1/19
Bài viết
3
Lượt Thích
0
VNĐ
0
VNĐ
0
??
 
Top Bottom