Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
 • Diễn Đàn VuiCode tạm thời chuyển xang tên miền mới là DienDanIT.NET. Bạn hãy truy cập bằng tên miền mới nhé!

Share share code check proxy có bị block bởi api facebook hay không (php)

Tham gia
5/11/18
Bài viết
260
Lượt Thích
272
VNĐ
904
VNĐ
904
Code :
[HIDEREPLY]
Mã:
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <title>code</title>

</head>

<body>

<?php

$token='';

$postid = '1751070931677605'; //

 $noi_dung='<3

 '.rand(1,10000).'

 '.date('d/m/Y - H:i:s', time()).'

 ';

  $stickerid = ['184002505550738','184002745550714','184002922217363','184003345550654','184023658881956','184003438883978','184568445494144','184570625493926','184571022160553','184023735548615','184568315494157','184571368827185','184568682160787','184569952160660','184003212217334','184570488827273','184570088827313','184570198827302','184570725493916','184022932215362','184570885493900','184571475493841','184571208827201','184002655550723'];

  $idsticker = $stickerid[rand(0,count($stickerid)-1)];

  $link = json_decode(auto('https://graph.fb.me/' . $postid . '/comments?attachment_id='.$idsticker.'&access_token='.$token.'&message='. urlencode($noi_dung) . '&method=post'), true);

  echo $data= $link['id'];  

  function getRandomUserAgent(){

  $userAgents = array(

    'Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en) AppleWebKit/48 (like Gecko) Safari/48',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.90 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.90 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.90 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.157 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.80 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.106 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.109 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.63 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.65 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.99 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:54.0) Gecko/20100101 Firefox/54.0',

    'Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 9_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13F69 Safari/601.1',

    'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/601.7.7 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.2 Safari/601.7.7',

    'Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13B143 Safari/601.1',

    'Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 10_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/602.4.6 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14D27 Safari/602.1',

    'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Version/10.1.2 Safari/603.3.8',

    'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_3) AppleWebKit/601.4.4 (KHTML, like Gecko) Version/9.0.3 Safari/601.4.4',

    'Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/602.4.6 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14D27 Safari/602.1',

    'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_3) AppleWebKit/602.4.8 (KHTML, like Gecko) Version/10.0.3 Safari/602.4.8',

    'Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_3 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13E188a Safari/601.1',

    'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/603.1.30 (KHTML, like Gecko) Version/10.1 Safari/603.1.30',

    'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/601.5.17 (KHTML, like Gecko) Version/9.1 Safari/601.5.17',

    'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_5) AppleWebKit/603.2.4 (KHTML, like Gecko) Version/10.1.1 Safari/603.2.4',

    'Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 9_3_5 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13G36 Safari/601.1',

    'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_5) AppleWebKit/601.6.17 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.1 Safari/601.6.17'

  );

  return $userAgents[array_rand($userAgents)];

}

function auto($url) {

$proxy = ''; // ip

$port = '';  // port  

$waitTimeoutInSeconds = 1;

if($fp = fsockopen($proxy,$port,$errCode,$errStr,$waitTimeoutInSeconds)){ 

  echo "Working";

} else {

  echo "Dead";

}

fclose($fp);

  $timeout = 5;

  $ch = curl_init();

  curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT,getRandomUserAgent());

  curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);

  curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXYTYPE, 'HTTP');

  curl_setopt ($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, $timeout);

  curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXY, $proxy);

  curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXYPORT, $port);

  curl_setopt_array($ch, array(

   CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => 5,

   CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,

   CURLOPT_URL      => $url,

   )

  );

 echo $result = curl_exec($ch);

  curl_close($ch);

  return $result;

}

  ?>

</body>

</html>
[/HIDEREPLY]
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Tham gia
5/11/18
Bài viết
260
Lượt Thích
272
VNĐ
904
VNĐ
904
chắc éo ai biết :V
 

BN2002

DienDanIT 2018
Tham gia
31/10/18
Bài viết
118
Lượt Thích
83
VNĐ
313
VNĐ
313
Đợt fb quét thấy ai cũng die cả.Còn lúc bình thường dùng 1 IP chạy like gần 2 năm mà ko bị block ip :p
 

Mai Văn Linh

DienDanIT 2018
Tham gia
5/11/18
Bài viết
444
Lượt Thích
342
VNĐ
1,645
VNĐ
1,645
.
 
Tham gia
20/12/18
Bài viết
14
Lượt Thích
0
VNĐ
0
VNĐ
0
.
 
Tham gia
17/11/18
Bài viết
92
Lượt Thích
21
VNĐ
497
VNĐ
497
.
 
Tham gia
31/10/18
Bài viết
33
Lượt Thích
3
VNĐ
291
VNĐ
291
Code :
[HIDEREPLY]
Mã:
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <title>code</title>

</head>

<body>

<?php

$token='';

$postid = '1751070931677605'; //

 $noi_dung='<3

 '.rand(1,10000).'

 '.date('d/m/Y - H:i:s', time()).'

 ';

  $stickerid = ['184002505550738','184002745550714','184002922217363','184003345550654','184023658881956','184003438883978','184568445494144','184570625493926','184571022160553','184023735548615','184568315494157','184571368827185','184568682160787','184569952160660','184003212217334','184570488827273','184570088827313','184570198827302','184570725493916','184022932215362','184570885493900','184571475493841','184571208827201','184002655550723'];

  $idsticker = $stickerid[rand(0,count($stickerid)-1)];

  $link = json_decode(auto('https://graph.fb.me/' . $postid . '/comments?attachment_id='.$idsticker.'&access_token='.$token.'&message='. urlencode($noi_dung) . '&method=post'), true);

  echo $data= $link['id']; 

  function getRandomUserAgent(){

  $userAgents = array(

    'Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en) AppleWebKit/48 (like Gecko) Safari/48',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.90 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.90 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.90 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.157 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.80 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.106 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.109 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.63 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.65 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.99 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:54.0) Gecko/20100101 Firefox/54.0',

    'Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 9_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13F69 Safari/601.1',

    'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/601.7.7 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.2 Safari/601.7.7',

    'Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13B143 Safari/601.1',

    'Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 10_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/602.4.6 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14D27 Safari/602.1',

    'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Version/10.1.2 Safari/603.3.8',

    'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_3) AppleWebKit/601.4.4 (KHTML, like Gecko) Version/9.0.3 Safari/601.4.4',

    'Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/602.4.6 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14D27 Safari/602.1',

    'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_3) AppleWebKit/602.4.8 (KHTML, like Gecko) Version/10.0.3 Safari/602.4.8',

    'Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_3 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13E188a Safari/601.1',

    'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/603.1.30 (KHTML, like Gecko) Version/10.1 Safari/603.1.30',

    'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/601.5.17 (KHTML, like Gecko) Version/9.1 Safari/601.5.17',

    'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_5) AppleWebKit/603.2.4 (KHTML, like Gecko) Version/10.1.1 Safari/603.2.4',

    'Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 9_3_5 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13G36 Safari/601.1',

    'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_5) AppleWebKit/601.6.17 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.1 Safari/601.6.17'

  );

  return $userAgents[array_rand($userAgents)];

}

function auto($url) {

$proxy = ''; // ip

$port = '';  // port 

$waitTimeoutInSeconds = 1;

if($fp = fsockopen($proxy,$port,$errCode,$errStr,$waitTimeoutInSeconds)){

  echo "Working";

} else {

  echo "Dead";

}

fclose($fp);

  $timeout = 5;

  $ch = curl_init();

  curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT,getRandomUserAgent());

  curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);

  curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXYTYPE, 'HTTP');

  curl_setopt ($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, $timeout);

  curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXY, $proxy);

  curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXYPORT, $port);

  curl_setopt_array($ch, array(

   CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => 5,

   CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,

   CURLOPT_URL      => $url,

   )

  );

 echo $result = curl_exec($ch);

  curl_close($ch);

  return $result;

}

  ?>

</body>

</html>
[/HIDEREPLY]
ngon
 
Tham gia
5/12/18
Bài viết
51
Lượt Thích
134
VNĐ
-5
VNĐ
-5
Bạn dùng nó như thế nào
 
Top Bottom