Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!

Share SHARE CODE OPHIM LÀM WEB PHIM MIỄN PHÍ NHIỀU GIAO DIỆN

Quản Trị Viên

Thành viên BQT
Thành Viên VIP
Kiểm Duyệt Viên
Tham gia
21/5/19
Bài viết
1,045
Lượt Thích
1,699
VNĐ
69,719
VNĐ
69,719
Chào các bác, hiện tại chúng ta có thể thấy đi đâu cũng thấy web phim của mấy ông vn, tra 1 từ khoá sẽ hiện 1 mớ web phim online xem phim bất tận. Với tinh thần chăm học hỏi, sử dụng với mục đích giáo dục, hôm nay tôi xin chia sẻ code phim của OPHIM - i9bet, các bác có thể tham khảo qua để có thể tự lập web phim với mục đích education. Nhắc lại lần nữa là mình share với mục đích vọc vạch thôi nhé {boss}

Bạn phải đăng nhập để xem nội dung này.
 
Sửa lần cuối:
Tham gia
25/12/22
Bài viết
6
Lượt Thích
0
VNĐ
1,898
VNĐ
1,898
Chào các bác, hiện tại chúng ta có thể thấy đi đâu cũng thấy web phim của mấy ông vn, tra 1 từ khoá sẽ hiện 1 mớ web phim online xem phim bất tận. Với tinh thần chăm học hỏi, sử dụng với mục đích giáo dục, hôm nay tôi xin chia sẻ code phim của OPHIM - i9bet, các bác có thể tham khảo qua để có thể tự lập web phim với mục đích education. Nhắc lại lần nữa là mình share với mục đích vọc cạch thôi nhé {boss}

Nội dung ẩn.Nội dung ẩn.
tks ad
 
Tham gia
11/11/18
Bài viết
53
Lượt Thích
3
VNĐ
3,641
VNĐ
3,641
Chào các bác, hiện tại chúng ta có thể thấy đi đâu cũng thấy web phim của mấy ông vn, tra 1 từ khoá sẽ hiện 1 mớ web phim online xem phim bất tận. Với tinh thần chăm học hỏi, sử dụng với mục đích giáo dục, hôm nay tôi xin chia sẻ code phim của OPHIM - i9bet, các bác có thể tham khảo qua để có thể tự lập web phim với mục đích education. Nhắc lại lần nữa là mình share với mục đích vọc cạch thôi nhé {boss}

Nội dung ẩn.Nội dung ẩn.
 
Tham gia
10/5/21
Bài viết
230
Lượt Thích
24
VNĐ
34,493
VNĐ
34,493
Chào các bác, hiện tại chúng ta có thể thấy đi đâu cũng thấy web phim của mấy ông vn, tra 1 từ khoá sẽ hiện 1 mớ web phim online xem phim bất tận. Với tinh thần chăm học hỏi, sử dụng với mục đích giáo dục, hôm nay tôi xin chia sẻ code phim của OPHIM - i9bet, các bác có thể tham khảo qua để có thể tự lập web phim với mục đích education. Nhắc lại lần nữa là mình share với mục đích vọc cạch thôi nhé {boss}

Nội dung ẩn.Nội dung ẩn.
?
 

Quản Trị Viên

Thành viên BQT
Thành Viên VIP
Kiểm Duyệt Viên
Tham gia
21/5/19
Bài viết
1,045
Lượt Thích
1,699
VNĐ
69,719
VNĐ
69,719
Hiện ophim có gần 19k phim, các bác có thể vừa cào vừa xem miễn phí tẹt bô không quảng cáo {boss}
 
Tham gia
10/5/21
Bài viết
230
Lượt Thích
24
VNĐ
34,493
VNĐ
34,493
Tải source ở github thế nào nhie các bác
 
Tham gia
31/10/18
Bài viết
330
Lượt Thích
48
VNĐ
50,062
VNĐ
50,062
Chào các bác, hiện tại chúng ta có thể thấy đi đâu cũng thấy web phim của mấy ông vn, tra 1 từ khoá sẽ hiện 1 mớ web phim online xem phim bất tận. Với tinh thần chăm học hỏi, sử dụng với mục đích giáo dục, hôm nay tôi xin chia sẻ code phim của OPHIM - i9bet, các bác có thể tham khảo qua để có thể tự lập web phim với mục đích education. Nhắc lại lần nữa là mình share với mục đích vọc vạch thôi nhé {boss}

Nội dung ẩn.Nội dung ẩn.
 
Tham gia
24/8/20
Bài viết
367
Lượt Thích
101
VNĐ
47,566
VNĐ
47,566
Chào các bác, hiện tại chúng ta có thể thấy đi đâu cũng thấy web phim của mấy ông vn, tra 1 từ khoá sẽ hiện 1 mớ web phim online xem phim bất tận. Với tinh thần chăm học hỏi, sử dụng với mục đích giáo dục, hôm nay tôi xin chia sẻ code phim của OPHIM - i9bet, các bác có thể tham khảo qua để có thể tự lập web phim với mục đích education. Nhắc lại lần nữa là mình share với mục đích vọc vạch thôi nhé {boss}

Nội dung ẩn.Nội dung ẩn.
 
Tham gia
28/12/22
Bài viết
1
Lượt Thích
0
VNĐ
100
VNĐ
100
Chào các bác, hiện tại chúng ta có thể thấy đi đâu cũng thấy web phim của mấy ông vn, tra 1 từ khoá sẽ hiện 1 mớ web phim online xem phim bất tận. Với tinh thần chăm học hỏi, sử dụng với mục đích giáo dục, hôm nay tôi xin chia sẻ code phim của OPHIM - i9bet, các bác có thể tham khảo qua để có thể tự lập web phim với mục đích education. Nhắc lại lần nữa là mình share với mục đích vọc vạch thôi nhé {boss}

Nội dung ẩn.Nội dung ẩn.
tks
 

PNM

Tham gia
10/5/21
Bài viết
106
Lượt Thích
7
VNĐ
23,737
VNĐ
23,737
Chào các bác, hiện tại chúng ta có thể thấy đi đâu cũng thấy web phim của mấy ông vn, tra 1 từ khoá sẽ hiện 1 mớ web phim online xem phim bất tận. Với tinh thần chăm học hỏi, sử dụng với mục đích giáo dục, hôm nay tôi xin chia sẻ code phim của OPHIM - i9bet, các bác có thể tham khảo qua để có thể tự lập web phim với mục đích education. Nhắc lại lần nữa là mình share với mục đích vọc vạch thôi nhé {boss}

Nội dung ẩn.Nội dung ẩn.
 
Tham gia
8/2/21
Bài viết
445
Lượt Thích
238
VNĐ
32,036
VNĐ
32,036
Chào các bác, hiện tại chúng ta có thể thấy đi đâu cũng thấy web phim của mấy ông vn, tra 1 từ khoá sẽ hiện 1 mớ web phim online xem phim bất tận. Với tinh thần chăm học hỏi, sử dụng với mục đích giáo dục, hôm nay tôi xin chia sẻ code phim của OPHIM - i9bet, các bác có thể tham khảo qua để có thể tự lập web phim với mục đích education. Nhắc lại lần nữa là mình share với mục đích vọc vạch thôi nhé {boss}

Nội dung ẩn.Nội dung ẩn.
Tks tau sec làm web pỏn
 
Tham gia
28/11/21
Bài viết
24
Lượt Thích
4
VNĐ
26,099
VNĐ
26,099
Chào các bác, hiện tại chúng ta có thể thấy đi đâu cũng thấy web phim của mấy ông vn, tra 1 từ khoá sẽ hiện 1 mớ web phim online xem phim bất tận. Với tinh thần chăm học hỏi, sử dụng với mục đích giáo dục, hôm nay tôi xin chia sẻ code phim của OPHIM - i9bet, các bác có thể tham khảo qua để có thể tự lập web phim với mục đích education. Nhắc lại lần nữa là mình share với mục đích vọc vạch thôi nhé {boss}

Nội dung ẩn.Nội dung ẩn.
 
Tham gia
11/12/22
Bài viết
1
Lượt Thích
0
VNĐ
4,300
VNĐ
4,300
Chào các bác, hiện tại chúng ta có thể thấy đi đâu cũng thấy web phim của mấy ông vn, tra 1 từ khoá sẽ hiện 1 mớ web phim online xem phim bất tận. Với tinh thần chăm học hỏi, sử dụng với mục đích giáo dục, hôm nay tôi xin chia sẻ code phim của OPHIM - i9bet, các bác có thể tham khảo qua để có thể tự lập web phim với mục đích education. Nhắc lại lần nữa là mình share với mục đích vọc vạch thôi nhé {boss}

Nội dung ẩn.Nội dung ẩn.
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks