Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Chào Khách,
    Bạn cần liên hệ với admin ??? ZALO & TELEGRAM

Share Share Code Unfollow toàn bộ bạn bè

Cua

Cua đẹp trai
Thành viên BQT
Việt Nam Vô Địch
Administrator
Người Điều Hành
Premium
Người Điều Hành Cấp Cao
Thành Viên VIP
Người Ảnh Hưởng
Người Đưa Tin
Người Chia Sẻ
DienDanIT 2018
Kiểm Duyệt Viên
Tham gia
30/10/18
Bài viết
694
Lượt Thích
1,941
Coins
13,760
Đã test

Cách get token
1. get bằng f12
Access Token: https://bit.ly/2EnSmd0
2. get bằng tiện ích

Tải Về

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
B1: Vào link, copy toàn bộ code
B2: Mở 1 tab Facebook Mobile (bắt buộc): https://m.facebook.com
B3: Nhấn Ctrl+Shift+J và nhấn Ctrl+V rồi nhấn Enter
B4: Chờ một lát là được.
Code
Bạn phải đăng nhập để xem nội dung này.

Author: @MonokaiJsp (MonokaiJs | omfg.vn)
Home: https://monokai.dev
 
Tham gia
14/12/18
Bài viết
64
Lượt Thích
3
Coins
1,100
Đã test

Cách get token
1. get bằng f12
Access Token: https://bit.ly/2EnSmd0
2. get bằng tiện ích

Tải Về

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
B1: Vào link, copy toàn bộ code
B2: Mở 1 tab Facebook Mobile (bắt buộc): https://m.facebook.com
B3: Nhấn Ctrl+Shift+J và nhấn Ctrl+V rồi nhấn Enter
B4: Chờ một lát là được.
Code
No quote
nice
 
Tham gia
29/1/19
Bài viết
17
Lượt Thích
123
Coins
1,000
Đã test

Cách get token
1. get bằng f12
Access Token: https://bit.ly/2EnSmd0
2. get bằng tiện ích

Tải Về

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
B1: Vào link, copy toàn bộ code
B2: Mở 1 tab Facebook Mobile (bắt buộc): https://m.facebook.com
B3: Nhấn Ctrl+Shift+J và nhấn Ctrl+V rồi nhấn Enter
B4: Chờ một lát là được.
Code
No quote
tq
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks