Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Chào Khách,
    Bạn cần liên hệ với admin ??? ZALO & TELEGRAM

Share Hosting Share host

Tham gia
12/11/18
Bài viết
158
Lượt Thích
34
Coins
1,000
Tình hình em mới reg được con WHM,nay tạo host cho ae test code.
Thông số:
Disk 10gb
Email: 5
Còn lại unlimited all.
Ai cần nâng cấp host thì mail [email protected],lý cho ổn thì e sẽ nâng lên gói cao hơn!
Comment theo thông tin sau:
Mail:
Domain:
Lý do cần host:


Chúc mọi người online vui vẻ!!
 

Quản Trị Viên

Thành viên BQT
Thành Viên VIP
Kiểm Duyệt Viên
Tham gia
21/5/19
Bài viết
1,023
Lượt Thích
1,594
Coins
12,930
Tình hình em mới reg được con WHM,nay tạo host cho ae test code.
Thông số:
Disk 10gb
Email: 5
Còn lại unlimited all.
Ai cần nâng cấp host thì mail [email protected],lý cho ổn thì e sẽ nâng lên gói cao hơn!
Comment theo thông tin sau:
Mail:
Domain:
Lý do cần host:


Chúc mọi người online vui vẻ!!
Cho mình lên 10 gb đi =))))
 
Tham gia
24/12/18
Bài viết
204
Lượt Thích
24
Coins
1,000
Tình hình em mới reg được con WHM,nay tạo host cho ae test code.
Thông số:
Disk 10gb
Email: 5
Còn lại unlimited all.
Ai cần nâng cấp host thì mail [email protected],lý cho ổn thì e sẽ nâng lên gói cao hơn!
Comment theo thông tin sau:
Mail:
Domain:
Lý do cần host:


Chúc mọi người online vui vẻ!!
Trandinhkhoa.com
[email protected]
Lý do làm blog
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks