Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Chào Khách, tham khảo dịch vụ hosting giá siêu rẻ tại đây nhé BẢNG GIÁ HOSTING

Share Share một vài website vui để "troll" bạn bè trên Windows/smartphone

Tham gia
19/12/18
Bài viết
32
Lượt Thích
7
VNĐ
0
VNĐ
0

Với thời đại công nghệ hiện nay, đa số bạn bè và người thân của bạn khi gặp nhau đều cắm đầu vào những chiếc máy tính và điện thoại thông mình. Để tạo thêm nhiều niềm vui, hôm nay mình chia sẻ cho bạn một số website hay một số chiêu để trêu bạn bè trên Windows và smartphone.

1. Hô biến Màn hình xanh huyền thoại

Lỗi màn hình xanh chết chóc luôn là nỗi sợ hãi với người dùng Windows. Nếu nó xuất hiện thì lúc đó hệ thống của bạn đã gặp sự cố gì đó rất nghiêm trọng. Sẽ có lúc màn hình xanh giả dưới đây có thể làm bạn bè của bạn thót tim nếu đồ án hay một số chương trình đang làm việc mà chưa kịp lưu. Hãy làm các bước sau:
  • B1: Mở Notepad trên máy tính.
  • B2: Copy mã code dưới vào Notepad.
Mã:
@echo off

echo ^<html^>^<head^>^<title^>BSOD^

</title^> > bsod.hta

echo. >> bsod.hta

echo ^<hta:application id="oBVC" >> bsod.hta

echo applicationname="BSOD" >> bsod.hta

echo version="1.0" >> bsod.hta

echo maximizebutton="no" >> bsod.hta

echo minimizebutton="no" >> bsod.hta

echo sysmenu="no" >> bsod.hta

echo Caption="no" >> bsod.hta

echo windowstate="maximize"/^> >> bsod.hta

echo. >> bsod.hta

echo ^</head^>^<body bgcolor="#000088" scroll="no"^> >> bsod.hta

echo ^<font face="Lucida Console" size="4" color="#FFFFFF"^> >> bsod.hta

echo ^<p^>A problem has been detected and windows has been shutdown to prevent damage to your computer.^</p^> >> bsod.hta

echo. >> bsod.hta

echo ^<p^>DRIVER_IRQL_NOT_LES_OR_EQ

UAL^</p^> >> bsod.htaecho. >> bsod.hta

echo ^<p^>If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer, If this screen appears again, follow these steps:^</p^> >> bsod.hta

echo. >> bsod.hta

echo ^<p^>Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.^</p^> >> bsod.hta

echo. >> bsod.hta

echo ^<p^>If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode.^</p^> >> bsod.hta

echo. >> bsod.hta

echo ^<p^>Technical information:^</p^> >> bsod.hta

echo. >> bsod.hta

echo ^<p^>*** STOP: 0x000000D1 (0x0000000C,0x00000002,0x00000

000,0xF86B5A89)^</p^> >> bsod.htaecho. >> bsod.hta

echo. >> bsod.hta

echo ^<p^>*** gv3.sys - Address F86B5A89 base at F86B5000, DateStamp 3dd9919eb^</p^> >> bsod.hta

echo. >> bsod.hta

echo ^<p^>Beginning dump of physical memory^</p^> >> bsod.hta

echo ^<p^>Physical memory dump complete.^</p^> >> bsod.hta

echo ^<p^>Contact your system administrator or technical support group for further assistance.^</p^> >> bsod.hta

echo. >> bsod.hta

echo. >> bsod.hta

echo ^</font^> >> bsod.hta

echo ^</body^>^</html^> >> bsod.hta

start "" /wait "bsod.hta"

del /s /f /q "bsod.hta" > nul
  • Đặt tên cho file Notepad bạn vừa lưu là fakebsod.bat.
  • Chạy file và hưởng thành quả nhé. Để thoát khỏi màn hình chết chóc, bạn chỉ cần bấm nút Alt + Tab và tắt chương trình.

2. Màn hình cập nhật Windows/Android/iOS/Windows Phone

Tiếp theo là màn hình Windows Update với nhiều thiết bị thông dụng hiện nay. Bạn bè của bạn sẽ cảm thấy "rất vui" khi gặp những màn hình như dưới đây:


Bạn có thể truy cập trang web này trên smartphone:


Hãy truy cập:
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
và tự mình trải nghiệm nhé.

3. Trở thành hacker với Geektyper

Chắc hẳn bạn đã từng thấy các màn hình an ninh chuyên nghiệp của các chuyên gia an ninh mạng cũng như hacker trên các bộ phim. Bạn có muốn chứng tỏ mình giỏi trước mặt bạn bè hay không? Hãy truy cập vào website dưới nhé:
Hãy gõ bất kỳ ký tự bạn muốn trên bàn phím, và sau đó các đoạn code siêu việt sẽ xuất hiện giúp bạn trở thành hacker. Sau khi mỏi tay, hãy nhấn phím Alt để xuất hiện như hình dưới:

Tiếp theo là một trang web tích hợp toàn bộ màn hình dành cho các hacker và an ninh mạng trong các bộ phim nỗi tiếng của Mỹ:

Chúc các ban có những trải nghiệm tuyệt vời
Nguồn: J2Team
 
Tham gia
19/12/18
Bài viết
32
Lượt Thích
7
VNĐ
0
VNĐ
0
Share thôi. Còn cái này hông dám test haha? Cơ mà đã lên J2team thì khó có vụ mà hỏng (không chịu trách nhiệm khi bị hỏng)
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks