Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!

Share Share tool nuôi clone facebook

Tham gia
24/12/18
Bài viết
94
Lượt Thích
37
VNĐ
620
VNĐ
620
Hề hề hề.
Hê lo ae hôm nay mình mạo muội ₫ăng cho ae code nuôi clone face của VTPOSTER

Không dài con nhà bà dòng nữa :3

Link tải code :[HIDEREPLY]
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
[/HIDEREPLY]
De con nhà bà mô : [HIDEREPLY]
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
[/HIDEREPLY]

-ae tải về upcode lên host "tất nhiên rồi :3"
- sau khi up xong thì.....ae tiến tới phần cài ₫ặt bằng cách truy cập ₫ịa chỉ host của bạn :3 "phần DB host hay host name thì ae tạo 1 cái mysql rồi ra ₫iền vào thui :v"
-còn phần con thì mình chưa pik :3 ae tự mò nha ???
 
Tham gia
26/11/18
Bài viết
244
Lượt Thích
26
VNĐ
1,844
VNĐ
1,844
Hề hề hề.
Hê lo ae hôm nay mình mạo muội ₫ăng cho ae code nuôi clone face của VTPOSTER

Không dài con nhà bà dòng nữa :3

Link tải code :[Hidden content]
De con nhà bà mô : [Hidden content]

-ae tải về upcode lên host "tất nhiên rồi :3"
- sau khi up xong thì.....ae tiến tới phần cài ₫ặt bằng cách truy cập ₫ịa chỉ host của bạn :3 "phần DB host hay host name thì ae tạo 1 cái mysql rồi ra ₫iền vào thui :v"
-còn phần con thì mình chưa pik :3 ae tự mò nha ???
ngon
 
Tham gia
23/12/18
Bài viết
49
Lượt Thích
5
VNĐ
2,179
VNĐ
2,179
Hề hề hề.
Hê lo ae hôm nay mình mạo muội ₫ăng cho ae code nuôi clone face của VTPOSTER

Không dài con nhà bà dòng nữa :3

Link tải code :[Hidden content]
De con nhà bà mô : [Hidden content]

-ae tải về upcode lên host "tất nhiên rồi :3"
- sau khi up xong thì.....ae tiến tới phần cài ₫ặt bằng cách truy cập ₫ịa chỉ host của bạn :3 "phần DB host hay host name thì ae tạo 1 cái mysql rồi ra ₫iền vào thui :v"
-còn phần con thì mình chưa pik :3 ae tự mò nha ???
 
Top Bottom