Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Chào Khách, tham khảo dịch vụ hosting giá siêu rẻ tại đây nhé BẢNG GIÁ HOSTING
  • Chào Khách, bạn cần liên hệ với admin. ??? Quét Zalo nhé

Share Hosting Share web hosting 10GB vĩnh viễn

Tham gia
22/5/21
Bài viết
57
Lượt Thích
11
VNĐ
11,687
VNĐ
11,687
Như tiêu đề
Cấu hình:
Disk: 10GB
Bandwidth: 10GB
MySQL Database: 5
Addon Domain: 5
Subdomain: 5
FTP Account: 1
Link đăng ký: Nội dung ẩn.
Host này max upload 10MB, nên giải nén code ra rồi up 1 thể
Tạo SSL tại đây nhé (nếu cần):
ZeroSSL
FreeSSL
SSLForFree

Donate cho mình: dbtech_credits_stripped_content
 
Tham gia
22/4/22
Bài viết
52
Lượt Thích
23
VNĐ
4,399
VNĐ
4,399
Như tiêu đề
Cấu hình:
Disk: 10GB
Bandwidth: 10GB
MySQL Database: 5
Addon Domain: 5
Subdomain: 5
FTP Account: 1
Link đăng ký: Nội dung ẩn.
Host này max upload 10MB, nên giải nén code ra rồi up 1 thể
Tạo SSL tại đây nhé (nếu cần):
ZeroSSL
FreeSSL
SSLForFree

Donate cho mình: dbtech_credits_stripped_content
 
Tham gia
13/6/22
Bài viết
51
Lượt Thích
0
VNĐ
2,889
VNĐ
2,889
Như tiêu đề
Cấu hình:
Disk: 10GB
Bandwidth: 10GB
MySQL Database: 5
Addon Domain: 5
Subdomain: 5
FTP Account: 1
Link đăng ký: Nội dung ẩn.
Host này max upload 10MB, nên giải nén code ra rồi up 1 thể
Tạo SSL tại đây nhé (nếu cần):
ZeroSSL
FreeSSL
SSLForFree

Donate cho mình: dbtech_credits_stripped_content
hay
 
Tham gia
3/8/19
Bài viết
160
Lượt Thích
46
VNĐ
58,656
VNĐ
58,656
Bạn phải "Trả lời bài viết" mới có thể xem được nội dung ẩn. - DienDanIT
 
Tham gia
9/7/22
Bài viết
8
Lượt Thích
0
VNĐ
600
VNĐ
600
Như tiêu đề
Cấu hình:
Disk: 10GB
Bandwidth: 10GB
MySQL Database: 5
Addon Domain: 5
Subdomain: 5
FTP Account: 1
Link đăng ký: Nội dung ẩn.
Host này max upload 10MB, nên giải nén code ra rồi up 1 thể
Tạo SSL tại đây nhé (nếu cần):
ZeroSSL
FreeSSL
SSLForFree

Donate cho mình: dbtech_credits_stripped_content
 
Tham gia
17/6/22
Bài viết
19
Lượt Thích
0
VNĐ
2,498
VNĐ
2,498
Như tiêu đề
Cấu hình:
Disk: 10GB
Bandwidth: 10GB
MySQL Database: 5
Addon Domain: 5
Subdomain: 5
FTP Account: 1
Link đăng ký: Nội dung ẩn.
Host này max upload 10MB, nên giải nén code ra rồi up 1 thể
Tạo SSL tại đây nhé (nếu cần):
ZeroSSL
FreeSSL
SSLForFree

Donate cho mình: dbtech_credits_stripped_content
Ok
 
Tham gia
3/12/21
Bài viết
17
Lượt Thích
11
VNĐ
1,500
VNĐ
1,500
Như tiêu đề
Cấu hình:
Disk: 10GB
Bandwidth: 10GB
MySQL Database: 5
Addon Domain: 5
Subdomain: 5
FTP Account: 1
Link đăng ký: Nội dung ẩn.
Host này max upload 10MB, nên giải nén code ra rồi up 1 thể
Tạo SSL tại đây nhé (nếu cần):
ZeroSSL
FreeSSL
SSLForFree

Donate cho mình: dbtech_credits_stripped_content
 
Tham gia
15/5/20
Bài viết
59
Lượt Thích
8
VNĐ
7,500
VNĐ
7,500
Như tiêu đề
Cấu hình:
Disk: 10GB
Bandwidth: 10GB
MySQL Database: 5
Addon Domain: 5
Subdomain: 5
FTP Account: 1
Link đăng ký: Nội dung ẩn.
Host này max upload 10MB, nên giải nén code ra rồi up 1 thể
Tạo SSL tại đây nhé (nếu cần):
ZeroSSL
FreeSSL
SSLForFree

Donate cho mình: dbtech_credits_stripped_content
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks