Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Chào Khách,
    Bạn cần liên hệ với admin ??? ZALO & TELEGRAM

Share Share web tải toàn bộ các bản windows từ đời tống đến đời hán vv...

Tham gia
24/1/24
Bài viết
16
Lượt Thích
0
Coins
1,370
Như tiêu đề thì đây là web để tải toàn bộ bản windows đã được M$ ra mắt (web này để tải thôi chứ không có key đâu, ae nào cần key thì lên internet achive)

Đây là link của web: https://winlibrary.net/as/

Một số info của web cho ông nào ko bt: đây là kho thư viện windows nơi bạn tải các bản windows, đơn giản thế thôi :)
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks