Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Chào Khách, tham khảo dịch vụ hosting giá siêu rẻ tại đây nhé BẢNG GIÁ HOSTING
  • Chào Khách, bạn cần liên hệ với admin. ??? Quét Zalo nhé

Thông Báo Tặng Hosting cuối năm dành cho thành viên diendanit.net

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tham gia
25/12/21
Bài viết
11
Lượt Thích
5
VNĐ
500
VNĐ
500
Nhằm giúp AE có môi trường tốt nhất để test code và nghiên cứu, học tập
DIENDANIT.NET sẽ tặng AE thành viên 100 hosting FREE
Thời hạn : 1 năm
Cấu hình :
DirectAdmin (bản quyền)
Datacenter : HongKong

600 MB hard disk
Unlimit bandwidth
Unlimit MySQL
Unlimit Sub Domain
Lưu ý :
- Mỗi user chỉ được đăng ký 1 host
- Không sử dụng code chứa mã độc.
- Không dùng để Spam.
- Không dùng để scam.
- Không 18+

Cách đăng ký:
B1: Truy cập
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
, chọn gói FREE
B2: Bình luận và cung cấp email + miền đăng ký
B3 : Admin sẽ active cho bạn
Lưu ý : Check hòm thư spam nếu bạn không nhận được email kích hoạt dịch vụ
Gmail:[email protected]
Miền :phucright.tk
 
Tham gia
24/5/21
Bài viết
80
Lượt Thích
13
VNĐ
18,999
VNĐ
18,999
Nhằm giúp AE có môi trường tốt nhất để test code và nghiên cứu, học tập
DIENDANIT.NET sẽ tặng AE thành viên 100 hosting FREE
Thời hạn : 1 năm
Cấu hình :
DirectAdmin (bản quyền)
Datacenter : HongKong

600 MB hard disk
Unlimit bandwidth
Unlimit MySQL
Unlimit Sub Domain
Lưu ý :
- Mỗi user chỉ được đăng ký 1 host
- Không sử dụng code chứa mã độc.
- Không dùng để Spam.
- Không dùng để scam.
- Không 18+

Cách đăng ký:
B1: Truy cập
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
, chọn gói FREE
B2: Bình luận và cung cấp email + miền đăng ký
B3 : Admin sẽ active cho bạn
Lưu ý : Check hòm thư spam nếu bạn không nhận được email kích hoạt dịch vụ

[/[email protected]
Nhằm giúp AE có môi trường tốt nhất để test code và nghiên cứu, học tập
DIENDANIT.NET sẽ tặng AE thành viên 100 hosting FREE
Thời hạn : 1 năm
Cấu hình :
DirectAdmin (bản quyền)
Datacenter : HongKong

600 MB hard disk
Unlimit bandwidth
Unlimit MySQL
Unlimit Sub Domain
Lưu ý :
- Mỗi user chỉ được đăng ký 1 host
- Không sử dụng code chứa mã độc.
- Không dùng để Spam.
- Không dùng để scam.
- Không 18+

Cách đăng ký:
B1: Truy cập
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
, chọn gói FREE
B2: Bình luận và cung cấp email + miền đăng ký
B3 : Admin sẽ active cho bạn
Lưu ý : Check hòm thư spam nếu bạn không nhận được email kích hoạt dịch vụ
[email protected]
huyshopzx89.tk
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks