Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Chào Khách, tham khảo dịch vụ hosting giá siêu rẻ tại đây nhé BẢNG GIÁ HOSTING
  • Chào Khách, bạn cần liên hệ với admin. ??? Quét Zalo nhé

Share Windows Embedded 8.1 Industry Pro + Key Digital

Quản Trị Viên

Thành viên BQT
Thành Viên VIP
Kiểm Duyệt Viên
Tham gia
21/5/19
Bài viết
1,052
Lượt Thích
1,294
VNĐ
66,959
VNĐ
66,959


Windows Embedded 8.1 Industry Pro + Key Digital

Microsoft Windows Embedded 8.1 Industry Pro extends Windows 8.1 to a range of industry device across retail, manufacturing, healthcare and any other industries in which powerful line-of-business applications and the ability to perform a specialized function in a secure and reliable is paramount. Businesses will benefit from the latest Windows 8.1 innovations on industry devices built on Windows Embedded 8.1 Industry Pro; for example, enhanced security, deeper lockdown control, expanded peripheral capabilities, better manageability, updated user experience, and improved connectivity & mobility.

Link tải:
Bạn phải đăng nhập để xem nội dung này.

Lấy key active trực tuyến: (Key bản quyền)
Bạn phải đăng nhập để xem nội dung này.
Link download có thời hạn nhất định, vui lòng download bản iso khác cùng tên và dùng key trên để kích hoạt nếu link download trên không hoạt động!
 
Tham gia
17/4/20
Bài viết
112
Lượt Thích
12
VNĐ
14,498
VNĐ
14,498


Windows Embedded 8.1 Industry Pro + Key Digital

Microsoft Windows Embedded 8.1 Industry Pro extends Windows 8.1 to a range of industry device across retail, manufacturing, healthcare and any other industries in which powerful line-of-business applications and the ability to perform a specialized function in a secure and reliable is paramount. Businesses will benefit from the latest Windows 8.1 innovations on industry devices built on Windows Embedded 8.1 Industry Pro; for example, enhanced security, deeper lockdown control, expanded peripheral capabilities, better manageability, updated user experience, and improved connectivity & mobility.

Link tải:
Nội dung ẩn.

Lấy key active trực tuyến: (Key bản quyền)
Nội dung ẩn.

Link download có thời hạn nhất định, vui lòng download bản iso khác cùng tên và dùng key trên để kích hoạt nếu link download trên không hoạt động!
 
Tham gia
10/8/19
Bài viết
193
Lượt Thích
22
VNĐ
16,450
VNĐ
16,450


Windows Embedded 8.1 Industry Pro + Key Digital

Microsoft Windows Embedded 8.1 Industry Pro extends Windows 8.1 to a range of industry device across retail, manufacturing, healthcare and any other industries in which powerful line-of-business applications and the ability to perform a specialized function in a secure and reliable is paramount. Businesses will benefit from the latest Windows 8.1 innovations on industry devices built on Windows Embedded 8.1 Industry Pro; for example, enhanced security, deeper lockdown control, expanded peripheral capabilities, better manageability, updated user experience, and improved connectivity & mobility.

Link tải:
Nội dung ẩn.

Lấy key active trực tuyến: (Key bản quyền)
Nội dung ẩn.

Link download có thời hạn nhất định, vui lòng download bản iso khác cùng tên và dùng key trên để kích hoạt nếu link download trên không hoạt động!
 
Tham gia
5/9/20
Bài viết
90
Lượt Thích
26
VNĐ
6,100
VNĐ
6,100


Windows Embedded 8.1 Industry Pro + Key Digital

Microsoft Windows Embedded 8.1 Industry Pro extends Windows 8.1 to a range of industry device across retail, manufacturing, healthcare and any other industries in which powerful line-of-business applications and the ability to perform a specialized function in a secure and reliable is paramount. Businesses will benefit from the latest Windows 8.1 innovations on industry devices built on Windows Embedded 8.1 Industry Pro; for example, enhanced security, deeper lockdown control, expanded peripheral capabilities, better manageability, updated user experience, and improved connectivity & mobility.

Link tải:
Nội dung ẩn.

Lấy key active trực tuyến: (Key bản quyền)
Nội dung ẩn.

Link download có thời hạn nhất định, vui lòng download bản iso khác cùng tên và dùng key trên để kích hoạt nếu link download trên không hoạt động!
 
Tham gia
11/12/20
Bài viết
1
Lượt Thích
0
VNĐ
100
VNĐ
100


Windows Embedded 8.1 Industry Pro + Key Digital

Microsoft Windows Embedded 8.1 Industry Pro extends Windows 8.1 to a range of industry device across retail, manufacturing, healthcare and any other industries in which powerful line-of-business applications and the ability to perform a specialized function in a secure and reliable is paramount. Businesses will benefit from the latest Windows 8.1 innovations on industry devices built on Windows Embedded 8.1 Industry Pro; for example, enhanced security, deeper lockdown control, expanded peripheral capabilities, better manageability, updated user experience, and improved connectivity & mobility.

Link tải:
Nội dung ẩn.

Lấy key active trực tuyến: (Key bản quyền)
Nội dung ẩn.

Link download có thời hạn nhất định, vui lòng download bản iso khác cùng tên và dùng key trên để kích hoạt nếu link download trên không hoạt động!
 
Tham gia
12/1/22
Bài viết
1
Lượt Thích
0
VNĐ
100
VNĐ
100


Windows Embedded 8.1 Industry Pro + Key Digital

Microsoft Windows Embedded 8.1 Industry Pro extends Windows 8.1 to a range of industry device across retail, manufacturing, healthcare and any other industries in which powerful line-of-business applications and the ability to perform a specialized function in a secure and reliable is paramount. Businesses will benefit from the latest Windows 8.1 innovations on industry devices built on Windows Embedded 8.1 Industry Pro; for example, enhanced security, deeper lockdown control, expanded peripheral capabilities, better manageability, updated user experience, and improved connectivity & mobility.

Link tải:
Nội dung ẩn.

Lấy key active trực tuyến: (Key bản quyền)
Nội dung ẩn.

Link download có thời hạn nhất định, vui lòng download bản iso khác cùng tên và dùng key trên để kích hoạt nếu link download trên không hoạt động!
dùng có hay hơn không mọi người
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks