Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Truy cập và ủng hộ DienDanIT.NET bằng cách click dăm 3 cái quảng cáo để duy trì sever nhé.

Hỏi - Đáp Xin code del token die trong data

Tham gia
31/10/18
Bài viết
242
Lượt Thích
81
VNĐ
7,816
VNĐ
7,816
<?php
set_time_limit(0);
include '../sex.php';
$req = mysqli_query( $conn,"SELECT token FROM token ORDER BY RAND() LIMIT 0,500");
while($res = mysqli_fetch_assoc($req)){
$token = $res['token'];
$me = me($token);
if(!$me['id']){
mysqli_query( $conn,"DELETE FROM token WHERE token='$token'");
}
}
echo 'Done';
function me($token) {
return @json_decode(file_get_contents('
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.

}
function auto($url){
$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
$ch = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
return $ch;
}
 
Top Bottom