Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Diễn Đàn VuiCode tạm thời chuyển xang tên miền mới là DienDanIT.NET. Bạn hãy truy cập bằng tên miền mới nhé!

Cần giúp Xin code show token trong sql ạ

Đào Hữu Nhất

DienDanIT 2018
Tham gia
31/10/18
Bài viết
468
Lượt Thích
200
VNĐ
1,066
VNĐ
1,066
Tham gia
5/11/18
Bài viết
260
Lượt Thích
272
VNĐ
904
VNĐ
904
<?php
include 'config.php';
$table = 'autolike';
$graph = '
Bạn không có quyền xem liên kết này Đăng nhập hoặc Đăng ký.

$success = 0;
if(isset($_POST['list'])){
foreach(explode("\n", $_POST['list']) as $token){
//Check info
$info = cURL($graph.'me?access_token='.trim($token), false, true);
if(@$info->error) continue;
$r = mysql_query('SELECT * FROM '.$table.' WHERE user_id = "'.addslashes($info->id).'"');
if(mysql_num_rows($r) > 0) continue;
mysql_query('INSERT INTO '.$table.'(user_id,name,access_token) VALUES("'.addslashes($info->id).'", "'.addslashes($info->name).'", "'.trim(addslashes($token)).'")');
++$success;
}
print '<script>alert("Nạp thành công: '.count(explode("\n", $_POST['list'])).' '.$success.' token")</script>';
}
//Đổi file .php
function cURL($u, $pArray = false, $json = false){
$s = curl_init();
$options = array(
CURLOPT_URL => $u,
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => false,
CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true
);
if($pArray){
$options[CURLOPT_POST] = true;
$options[CURLOPT_POSTFIELDS] = http_build_query($pArray);
}
curl_setopt_array($s, $options);
$r = curl_exec($s);
curl_close($s);
if($json) return json_decode($r);
return $r;
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi-vn">
<head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">


<title>Nạp Token - HPT</title>
<style>
html, body{
background: #1a1a1a;
color: #fff;
}
*{
color: #fff;
-moz-transition: 0.5s all;
-webkit-transition: 0.5s all;
transition: 0.5s all;
}
*:hover{
color: #ccc;
}
input, textarea, select{
border: 1px solid #ccc;
border-radius: 3px;
background: #000;
color: #fff;
padding: 3px;
display: block;
}
input[type=submit]:hover{
background: linear-gradient(#000, #ccc);
color: linear-gradient(#ccc,#000);
}
input:focus, textarea:focus, input:hover{
box-shadow: 0 0 0 2px #389eb5;
}
</style>
</head>
<body>
<h3>Nạp Token</h3>
Token Đã Nạp: <?php echo mysql_num_rows(mysql_query("SELECT id FROM autolike")); ?>
<hr/>
<form method="POST">
<textarea name="list" cols="60" rows="15"></textarea>
<input type="submit" value="Kiểm Tra và nạp" />
</form>
</body>
</html>
 
Top Bottom