Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Chào Khách, tham khảo dịch vụ hosting giá siêu rẻ tại đây nhé BẢNG GIÁ HOSTING

Bài mới trên hồ sơ

Mọi người tránh xa zalo: 0826174808
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
Thằng Hoàng này lừa đảo các bạn ạ. Cứ thấy cái fb nào là Bùi Văn Hoàng với web nào có sđt trên là nó. Nó lấy 900k của mình ko trả nè
Nếu cậu online kb zalo mình 0336197190 hoặc cho mình xin zalo Facebook của cậu, mình cần hợp tác vs cậu
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks