Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
 • Chào Khách, tham khảo dịch vụ hosting giá siêu rẻ tại đây nhé BẢNG GIÁ HOSTING

api

 1. Mạc Quân Inc

  Share Code Scam Thẻ Cào Tự động CheckPass.Info

  Không dài dòng nữa hôm nay QuanIT.NET share bộ code scam thẻ cào điện thoại cho anh em Code chẳng có gì đặc biệt cả Giao diện Bootstrap thân thiện Tuy nhiên nó có tích hợp API nạp tự động của thesieure.com Demo: https://checkpass.info TẢI XUỐNG & HƯỚNG DẪN: *** Văn bản ẩn: Bạn không có đủ...
 2. Võ Hữu Nhân

  Share API player phim, anime miễn phí dành cho các web phim

  Cách sử dụng player : Bạn chỉ cần embed api này vào iframe (đây là api vĩnh viễn, tương lai mình sẽ share key để sử dụng get player các site khác) : https://animefast.net/Themes/nhan_player.php?play=Link play của bạn Ví dụ tạo 1 file play.php : <?php $link=$_GET['url']; // Để sử dụng thì bạn...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks