Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Truy cập và ủng hộ DienDanIT.NET bằng cách click dăm 3 cái quảng cáo để duy trì sever nhé.

backup tin nhắn.

  1. Cua

    Share Share code backup những người đã nhắn tin facebook

    Code backup những người đã nhắn tin facebook bằng token. Hướng dẫn sử dụng: - Download code về upload file lên sever chạy đường dẫn đã up (domain/filevuaup.php) https://drive.google.com/uc?authuser=0&id=1AM8CC1Cph192mLHtOb3jyIxenzUlPH8C sonsexyblog.com
Top Bottom