Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!

code php

 1. Bbit

  Cần bán Mã nguồn nuôi chim kiếm tiền

  Như tiêu đề mình có bộ code kiêm tiền nuôi chim nuôi ong, nuôi bò Lĩnh vực đầu tư kiếm tiền online Bộ code này là PHP Rất nhẹ nhàng và SEO tốt 1 số hình ảnh demo Thêm thông tin Liên hệ zalo mìn nhé ZALO
 2. NTThanh

  Share Đoạn code Random Number bằng PHP

  CODE khá đơn giản mình viết trong 2p về phần PHP và Form mất mẹ 10p thiết kế. Website DEMO: RANDOM.PHP DEMO CODE <?php if(isset($_POST['submit'])) { $sonho = $_POST['sonho']; $solon = $_POST['solon']; $kqrandom = (rand($sonho,$solon)); } ?>...
 3. T

  Cần giúp Việc gấp*** Phát triển thêm tính năng dựa trên API của ứng dụng gốc

  thêm tính năng cho mạng xã hội. + module gọi vốn cộng đồng + module làm việc với chuyên gia có book lịch tư vấn + module giới thiệu dự án, có phần đăng ký Startup với dự án) + module dành cho nhà đầu tư, có phần giới thiệu dự án với nhà đầu tư
 4. Ngọc Kush ✓

  Hỏi - Đáp Xin Hỏi Thêm Về Hàm If Qua Lại Cho getlink

  em có 1 mã như sau <?php //Hàm GET Method $url = $_GET['url']; ?> <title>Get Link Phim Gohaytv.Cf</title> <script src="/playerjs.js"></script> <div id="player"></div> <script> var player = new Playerjs({id:"player", file:"<?php echo $url ?>" }); </script> vậy em cần thêm hàm if như thế...
 5. Cua

  Share Share Code PHP Web Blog Cá Nhân ThanhTrungIT

  Code full php thuần. Check lỗi gặp lỗi sqli (Ai sài tự fix nhé) https://thachonline.com/ Hướng dẫn cài đặt: Up code lên host Config database trong file connect.php import file thanhtrungit.sql trong thư mục /data Chú ý: Update file đính kèm ở trên mình up thiếu file .htaccess nên bị lỗi url...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks