Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!

javascrit

  1. onion07

    Hỏi - Đáp Help Me chút bài js đi mấy pờ rồ

    em có bai tập đang hoan mang k biết như thế nào? mấy anh chỉ em với ạ em mới học được 2 ngày thôi!! Bài tập: Viết hàm có a và b, trong đó a và b là 2 mảng. Xuất ra những phần tử có trong mảng a mà không có trong mảng b hoặc ngược lại. Nếu cả hai mảng giống nhau xuất dòng " Hai mãng giống nhau"
Top Bottom