Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
 • Chào Khách,
  Bạn cần liên hệ với admin ??? ZALO & TELEGRAM

madara

 1. trong1711

  Cần giúp Tìm coder

  Cần tìm 1 coder giúp tạo chức năng khóa chương truyện bằng mật khẩu trong theme madara trên wordpress.
 2. MinhHieuIT

  Share Plugin MangaFox crawler cho Theme Madara v1.2.3.2

  Nói chung là Plugin Leech Truyện Từ trang MangaFox cho theme Madara cho những người làm trang truyện tranh tiếng anh :P Nguồn: quên tên rồi Bản gốc v1.2.3.2 Bản Crack v1.2.3.2 Theme Madara v1.6.3
 3. Cua

  Theme Wordpress Madara - WordPress Theme for Manga

  Giá : 51$ Link mua : themeforest.net Madara is the first and complete solution for building a Manga site on WordPress. It is fast, robust and extensible. Data is stored on the cloud, which you can choose from Amazon S3, BlogSpot or Imgur. Of course, you can store data on your site as well. It...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks