Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!

webnhanh

  1. sinhthanh

    Cần giúp [AE] hứng thú giao diện website ( tương tự wapmenphi , xviet ..)

    Bên mình có tạo web nhanh webshop đang cần tìm người làm giao diện ( giao diện như xviet, wapmienphi, ... trước đây). Tuy nhiên nó là web nhanh. Bây giờ đang cần tìm người làm giao diện theo form có sẵn bạn nào có kinh nghiệm và trước có từng làm hoặc có khả nảng thì bình luận nhé. hoặc call...
Top Bottom