Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Truy cập và ủng hộ DienDanIT.NET bằng cách click dăm 3 cái quảng cáo để duy trì sever nhé.

Hỏi - Đáp Anh em cho mình hỏi tạo bộ đếm lượt xem bài viết với

Tham gia
20/4/19
Bài viết
49
Lượt Thích
2
VNĐ
5,108
VNĐ
5,108
<?php require("../inc/config.php")
?>
$conn->query('UPDATE thongtin SET luotxem = luotxem + 1 WHERE id = ' . $luotxem);
$sql = "SELECT * FROM tap WHERE id = '$luotxem'";
$result = $conn->query($sql);
?>
<?php

$result = mysqli_query($Nhan_connect,"SELECT * FROM phim ORDER BY thoigian DESC");
if($result)
{
while($row = mysqli_fetch_assoc($result))

{


$tap = mysqli_num_rows(mysqli_query($Nhan_connect,"SELECT `id` FROM tap WHERE link = '".$row['link']."'"));
echo '<li class="nhan-anime">
<div class="poster">
<a title="'.$row['mota'].'" href="/phim/'.$row['link'].'">
<img alt="'.$row['tenphim'].'" src="'.$row['thumbnail'].'">
</a>
<span class="mli-eps">TẬP<i>'.$tap.'</i></span>
</div>
<div class="name">
<h4>
<a title="'.$row['mota'].'" href="/phim/'.$row['link'].'">'.$row['tenphim'].' ('.$row['namphim'].')</a>
</h4>
<dfn>'.$row['tenkhac'].'</dfn>
<div class="film-info-follow" data-following="<?php echo number_format("".$row["luotxem"].""); ?>
<i class="icon icon-action icon-notifications-none "></i>
<span class="film-follow-label">Lượt xem</span>
<span class="count-box"><?php echo number_format("".$row["luotxem"].""); ?></span>
</div>
</div>
</li>';
}}
?>
Trong config mình đã khai báo :
[QUOCTE]
$luotxem = "".$row["luotxem"]."";
$conn->query('UPDATE thongtin SET luotxem = luotxem + 1');
[/QUOCTE]

không biết sai gì mà nó ko hoạt động , Code Võ Hữu Nhân VTV 16
 
Tham gia
11/4/19
Bài viết
156
Lượt Thích
10
VNĐ
26,939
VNĐ
26,939
Vẫn chưa hiểu lắm khi khai báo biến $luotxem dùng để làm gì ? So với ở quote trên thì id = $luotxem ????
 
Top Bottom