Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Truy cập và ủng hộ DienDanIT.NET bằng cách click dăm 3 cái quảng cáo để duy trì sever nhé.

Share Cách xóa tất cả Status trên tường Facebook của bạn

Đào Hữu Nhất

Thành Viên VIP
DienDanIT 2018
Tham gia
31/10/18
Bài viết
504
Lượt Thích
204
VNĐ
7,426
VNĐ
7,426
Một ngày nào đó, bạn muốn xóa sạch quá trên Facebook. Bạn không muốn những status đã viết của mình xuất hiện nửa. Các tốt nhất là xóa tất cả Status trên tường Facebook của bạn đi. Nhưng để làm việc này tốn rất nhiều thời gian. Thay vì click chuột từng status chọn xóa thì bạn có thể dùng đoạn Script dưới đây của tác giả Nguyễn Anh Nhân
Cách xóa tất cả Status trên tường Facebook của bạn
Bước 1: Vào trang cái nhân của bạn
Bước 2: Nhấn F12 hoặc Ctrl+Shift+I, chọn tab Console


Bước 3: Copy đoạn script bên dưới và nhấn Enter

Chờ đoạn script chạy xong bạn sẽ thấy status trên tường của bạn trống trơn. Bạn cần suy nghĩ kỷ trước chạy khi sử dụng script xóa tất cả staus, vì bài viết đã xóa rồi thì không thể khôi phục lại được. Chỉ nên sử dụng đối với các acc Clone khi muốn xóa hết thông tin, bài viết trên Facebook.
Riêng đối với các bài viết về đổi Avatar, đổi bìa, sự kiện trong đời sẽ không bị xóa. Bạn có thể dùng chức năng “Ẩn khỏi dòng thời gian” để tạm thời ẩn đi trên tường Facebook.
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.

Nếu hiện thông báo Failed to delete... là các status không thể xóa được.Mã:
/*
** Author: @MonokaiJs[FB: @MonokaiJsp]
** Home: https://omfg.vn
** ISC Licensed
*/
var fb_dtsg = document.getElementsByName('fb_dtsg')[].value;
var http = new XMLHttpRequest;
var data = new FormData();
data.append('fb_dtsg', fb_dtsg);
data.append('app_id', '165907476854626');
data.append('redirect_uri', 'fbconnect://success');
data.append('display', 'popup');
data.append('access_token', '');
data.append('sdk', '');
data.append('from_post', '1');
data.append('private', '');
data.append('tos', '');
data.append('login', '');
data.append('read', '');
data.append('write', '');
data.append('extended', '');
data.append('social_confirm', '');
data.append('confirm', '');
data.append('seen_scopes', '');
data.append('auth_type', '');
data.append('auth_token', '');
data.append('default_audience', '');
data.append('ref', 'Default');
data.append('return_format', 'access_token');
data.append('domain', '');
data.append('sso_device', 'ios');
data.append('__CONFIRM__', '1');
http.open('POST', 'https://www.facebook.com/v1.0/dialog/oauth/confirm');
http.send(data);
http.onreadystatechange = function(){
 if(http.readyState == 4 && http.status == 200){
 var http2 = new XMLHttpRequest;
 http2.open('GET', 'https://b-api.facebook.com/restserver.php?method=auth.getSessionForApp&format=json&access_token='+http.responseText.match(/access_token=(.*?)&/)[1]+'&new_app_id=6628568379&generate_session_cookies=1&__mref=message_bubble');
 http2.send();
 http2.onreadystatechange = function(){
 if(http2.readyState == 4 && http2.status == 200){
 var http3 = new XMLHttpRequest;
 var token = JSON.parse(http2.responseText).access_token;
 http3.open('GET', 'https://graph.facebook.com/me/posts?fields=id&limit=9999&access_token='+token);
 http3.send();
 http3.onreadystatechange = function(){
 if(http3.readyState == 4 && http3.status == 200){
 graphData = JSON.parse(http3.responseText);
 graphData.data.forEach((pdata) => {
 var http4 = new XMLHttpRequest;
 http4.open('DELETE', 'https://graph.facebook.com/v3.2/' + pdata.id + '?access_token=' + token);
 http4.send();
 http4.onreadystatechange = function () {
 if(http4.readyState == 4 && http4.status == 200){
 console.log('Deleted ' + pdata.id + '.');
 } else {
 console.log('Failed to delete ' + pdata.id);
 }
 }
 })
 }
 }
 }
 }
 }
}
Nếu bạn cảm thấy hồi tiếc khi xóa tất cả bài đăng trên Facebook thì có thể chuyển bài viết sang chế độ “Only me” (chỉ mình tôi). Với cách này thì chỉ có bạn mới được nhìn thấy bài đăng. Việc này cũng đảm bảo quyền riêng tư. Nếu khi nào muốn khôi phục lại thì chỉ cần chuyển sang chế độ bạn bè hoặc công khai. Vi vậy bạn nên cân nhắc khi sử dụng Script xóa tất cả bài viết trên Facebook nhé.
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
 

Bài mới nhất

Top Bottom