Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
 • Diễn Đàn VuiCode tạm thời chuyển xang tên miền mới là DienDanIT.NET. Bạn hãy truy cập bằng tên miền mới nhé!

Cần mua Cần thuê người code tools get token sll

Duy Khang

Premium
Tham gia
13/11/18
Bài viết
373
Lượt Thích
52
VNĐ
807
VNĐ
807
Tham gia
8/11/18
Bài viết
60
Lượt Thích
9
VNĐ
649
VNĐ
649
list user pass rồi get hử ><
 
Tham gia
8/11/18
Bài viết
60
Lượt Thích
9
VNĐ
649
VNĐ
649
Mã:
<?php
$listacc = explode("|", $_GET['acc']); // lấy từng acc 1 bằng phương thức GET lười làm form :V cài này tự edit theo list nhé
for($i=0; $i < count($listacc); $i++) // vòng lặp
{
 $listtkmk = explode(":", $listacc[$i]); // list ra tài khoản pass 
$username = $listtkmk[0];
$password = $listtkmk[1];
$data = array(
 "api_key" => "3e7c78e35a76a9299309885393b02d97",
 "email" => $username,
 "format" => "JSON",
 "locale" => "vi_VN",
 "method" => "auth.login",
 "password" => $password,
 "return_ssl_resources" => "0",
 "v" => "1.0"
);
foreach($data as $key => $value){
 $sig .= "$key=$value";
}
$sig .= 'c1e620fa708a1d5696fb991c1bde5662';
$sig = md5($sig);
$data['sig'] = $sig;
$check_TK = file_get_contents('https://api.facebook.com/restserver.php?'.http_build_query($data));
$token = explode('"', $check_TK); // explode ra " để lấy thứ tự token

if($token[13] == 'value') // check lếu $token[13] = value thì ko echo
{

}
else{
echo $token[13]; // echo ra token
}
echo '<br>';
}
?>

>< test thử xem đc ko vì có 1 acc chính nên test đại mấy acc sai thì khá ez ko biết bị check point nếu sll không ><
 
Top Bottom