Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
 • Truy cập và ủng hộ DienDanIT.NET bằng cách click dăm 3 cái quảng cáo để duy trì sever nhé.

Cần mua Cần thuê người code tools get token sll

Tham gia
8/11/18
Bài viết
63
Lượt Thích
9
VNĐ
3,649
VNĐ
3,649
Mã:
<?php
$listacc = explode("|", $_GET['acc']); // lấy từng acc 1 bằng phương thức GET lười làm form :V cài này tự edit theo list nhé
for($i=0; $i < count($listacc); $i++) // vòng lặp
{
 $listtkmk = explode(":", $listacc[$i]); // list ra tài khoản pass 
$username = $listtkmk[0];
$password = $listtkmk[1];
$data = array(
 "api_key" => "3e7c78e35a76a9299309885393b02d97",
 "email" => $username,
 "format" => "JSON",
 "locale" => "vi_VN",
 "method" => "auth.login",
 "password" => $password,
 "return_ssl_resources" => "0",
 "v" => "1.0"
);
foreach($data as $key => $value){
 $sig .= "$key=$value";
}
$sig .= 'c1e620fa708a1d5696fb991c1bde5662';
$sig = md5($sig);
$data['sig'] = $sig;
$check_TK = file_get_contents('https://api.facebook.com/restserver.php?'.http_build_query($data));
$token = explode('"', $check_TK); // explode ra " để lấy thứ tự token

if($token[13] == 'value') // check lếu $token[13] = value thì ko echo
{

}
else{
echo $token[13]; // echo ra token
}
echo '<br>';
}
?>

>< test thử xem đc ko vì có 1 acc chính nên test đại mấy acc sai thì khá ez ko biết bị check point nếu sll không ><
 

Bài mới nhất

Top Bottom