Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
 • Chào Khách, tham khảo dịch vụ hosting giá siêu rẻ tại đây nhé BẢNG GIÁ HOSTING

Cần mua Cần thuê người code tools get token sll

Duy Khang

Premium
Tham gia
13/11/18
Bài viết
504
Lượt Thích
70
VNĐ
34,507
VNĐ
34,507
Ai nhận ib em nhé, định dạng như dưới ạ (chấp nhận giá cao , miễn ổn là được)

CMT link fb em ib ạ
 
Tham gia
8/11/18
Bài viết
69
Lượt Thích
10
VNĐ
8,349
VNĐ
8,349
Mã:
<?php
$listacc = explode("|", $_GET['acc']); // lấy từng acc 1 bằng phương thức GET lười làm form :V cài này tự edit theo list nhé
for($i=0; $i < count($listacc); $i++) // vòng lặp
{
 $listtkmk = explode(":", $listacc[$i]); // list ra tài khoản pass 
$username = $listtkmk[0];
$password = $listtkmk[1];
$data = array(
 "api_key" => "3e7c78e35a76a9299309885393b02d97",
 "email" => $username,
 "format" => "JSON",
 "locale" => "vi_VN",
 "method" => "auth.login",
 "password" => $password,
 "return_ssl_resources" => "0",
 "v" => "1.0"
);
foreach($data as $key => $value){
 $sig .= "$key=$value";
}
$sig .= 'c1e620fa708a1d5696fb991c1bde5662';
$sig = md5($sig);
$data['sig'] = $sig;
$check_TK = file_get_contents('https://api.facebook.com/restserver.php?'.http_build_query($data));
$token = explode('"', $check_TK); // explode ra " để lấy thứ tự token

if($token[13] == 'value') // check lếu $token[13] = value thì ko echo
{

}
else{
echo $token[13]; // echo ra token
}
echo '<br>';
}
?>

>< test thử xem đc ko vì có 1 acc chính nên test đại mấy acc sai thì khá ez ko biết bị check point nếu sll không ><
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks