Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
 • Truy cập và ủng hộ DienDanIT.NET bằng cách click dăm 3 cái quảng cáo để duy trì sever nhé.

Hỏi - Đáp Cho mình hỏi về giải mã javascript

Tham gia
10/6/19
Bài viết
3
Lượt Thích
0
VNĐ
900
VNĐ
900
VD Mã Hóa Dạng
var _0x2a9f=["\x48\xE3\x79\x20\x6E

Mình tìm mãi mà không giải mã đc. Có bạn nào biết trang web nào giải mã tốt không chia sẽ mình với
 
Tham gia
10/6/19
Bài viết
3
Lượt Thích
0
VNĐ
900
VNĐ
900
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
đây nè
Không giải mã được.
Mình giải mã nó cứ rA thế này

< script >
var _0xd1eb = ["\x42\u1EA1\x6E\x20\x43\x68\u01B0\x61\x20\x4E\x68\u1EAD\x70\x20\x54\xE0\x69\x20\x4B\x68\x6F\u1EA3\x6E", "\x48\xE3\x79\x20\x6E\x68\u1EAD\x70\x20\x73\u1ED1\x20\u0111\x69\u1EC7\x6E\x20\x74\x68\x6F\u1EA1\x69", "\x48\xE3\x79\x20\x6E\x68\u1EAD\x70\x20\x65\x6D\x61\x69\x6C", "\x48\xE3\x79\x20\x6E\x68\u1EAD\x70\x20\x6D\u1EAD\x74\x20\x6B\x68\u1EA9\x75", "Mật Khẩu Cấp 2", "disabled", "attr", "button.btn-success", "/assets/ajax/client/register.php", "serialize", "#register", "msg", "status", "location", "/", "json", "post", "validate"];
$(_0xd1eb[10])[_0xd1eb[17]]({
rules: {
newusername: {
required: true,
minlength: 8
},
taikhoan: {
required: true,
minlength: 6
},
newemail: {
required: true,
minlength: 6
},
newpwd: {
required: true,
minlength: 6
},
newpwd2: {
required: true,
minlength: 6
},
pass2: {
required: true,
minlength: 4
}
},
messages: {
taikhoan: _0xd1eb[0],
newusername: _0xd1eb[1],
newemail: _0xd1eb[2],
newpwd: _0xd1eb[3],
pass2: _0xd1eb[4]
},
submitHandler: function (_0xa442x1) {
$(_0xd1eb[7])[_0xd1eb[6]](_0xd1eb[5], true);
$[_0xd1eb[16]](_0xd1eb[8], $(_0xd1eb[10])[_0xd1eb[9]](), function (_0xa442x2) {
alert(_0xa442x2[_0xd1eb[11]]);
$(_0xd1eb[7])[_0xd1eb[6]](_0xd1eb[5], false);
if (_0xa442x2[_0xd1eb[12]] == 0) {
window[_0xd1eb[13]] = _0xd1eb[14]
}
}, _0xd1eb[15]);
return false
}
}) < /script>
 

Duy Khang

Premium
Tham gia
13/11/18
Bài viết
382
Lượt Thích
53
VNĐ
3,807
VNĐ
3,807
JavaScript:
de4js
JavaScript Deobfuscator and Unpacker
View on GitHub

$("#register").validate({
rules: {
newusername: {
required: true,
minlength: 8
},
taikhoan: {
required: true,
minlength: 6
},
newemail: {
required: true,
minlength: 6
},
newpwd: {
required: true,
minlength: 6
},
newpwd2: {
required: true,
minlength: 6
},
pass2: {
required: true,
minlength: 4
}
},
messages: {
taikhoan: "B\u1ea1n Ch\u01b0a Nh\u1eadp T\u00e0i Kho\u1ea3n",
newusername: "H\u00e3y nh\u1eadp s\u1ed1 \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i",
newemail: "H\u00e3y nh\u1eadp email",
newpwd: "H\u00e3y nh\u1eadp m\u1eadt kh\u1ea9u",
pass2: "M\u1eadt Kh\u1ea9u C\u1ea5p 2"
},
submitHandler: function (_0xa442x1) {
$("button.btn-success").attr("disabled", true);
$.post("/assets/ajax/client/register.php", $("#register").serialize(), function (_0xa442x2) {
alert(_0xa442x2.msg);
$("button.btn-success").attr("disabled", false);
if (_0xa442x2.status == 0) {
window.location = "/"
}
}, "json");
return false
}
})
None Eval Array _Number JSFuck JJencode AAencode URLencode Packer Javascript Obfuscator My Obfuscate Unreadable
Beautify Highlight Auto
Copy  Continue decoding  Clear
$("#register").validate({
  rules: {
    newusername: {
      required: true,
      minlength: 8
    },
    taikhoan: {
      required: true,
      minlength: 6
    },
    newemail: {
      required: true,
      minlength: 6
    },
    newpwd: {
      required: true,
      minlength: 6
    },
    newpwd2: {
      required: true,
      minlength: 6
    },
    pass2: {
      required: true,
      minlength: 4
    }
  },
  messages: {
    taikhoan: "Bạn Chưa Nhập Tài Khoản",
    newusername: "Hãy nhập số điện thoại",
    newemail: "Hãy nhập email",
    newpwd: "Hãy nhập mật khẩu",
    pass2: "Mật Khẩu Cấp 2"
  },
  submitHandler: function (_0xa442x1) {
    $("button.btn-success").attr("disabled", true);
    $.post("/assets/ajax/client/register.php", $("#register").serialize(), function (_0xa442x2) {
      alert(_0xa442x2.msg);
      $("button.btn-success").attr("disabled", false);
      if (_0xa442x2.status == 0) {
        window.location = "/"
      }
    }, "json");
    return false
  }
})
lấy trong <script></script> thôi nhé
 
Top Bottom