Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Chào Khách, tham khảo dịch vụ hosting giá siêu rẻ tại đây nhé BẢNG GIÁ HOSTING
  • Chào Khách, bạn cần liên hệ với admin. ??? Quét Zalo nhé

Share Code PHP tích hợp nạp thẻ Cardvip.vn nhanh chóng

Tham gia
28/2/19
Bài viết
242
Lượt Thích
190
VNĐ
99,197
VNĐ
99,197
Thư viện PHP để hỗ trợ sử dụng các API của cardvip.vn một cách nhanh chóng.

Cài đặt

Bạn có thể sử dụng thư viện này bằng cách dùng Composer để cài đặt:

Bash:
composer require datlechin/cardvipvn-php
Hoặc nếu bạn không có Composer, hãy tải ZIP về giải nén và sử dụng tệp CardVip.php.

Sử dụng

Khởi tạo đối tượng $cardvip để sử dụng các hàm hỗ trợ có sẵn:

PHP:
<?php

require_once 'vendor/autoload.php';

$cardvip = new \Datlechin\CardVipPHP\CardVip('DÁN_API_KEY_CỦA_BẠN_VÀO_ĐÂY');
Mã nguồn và xem thêm tại đây:

Bạn phải đăng nhập để xem nội dung này.
 
Tham gia
22/7/21
Bài viết
317
Lượt Thích
38
VNĐ
21,788
VNĐ
21,788
Thư viện PHP để hỗ trợ sử dụng các API của cardvip.vn một cách nhanh chóng.

Cài đặt

Bạn có thể sử dụng thư viện này bằng cách dùng Composer để cài đặt:

Bash:
composer require datlechin/cardvipvn-php
Hoặc nếu bạn không có Composer, hãy tải ZIP về giải nén và sử dụng tệp CardVip.php.

Sử dụng

Khởi tạo đối tượng $cardvip để sử dụng các hàm hỗ trợ có sẵn:

PHP:
<?php

require_once 'vendor/autoload.php';

$cardvip = new \Datlechin\CardVipPHP\CardVip('DÁN_API_KEY_CỦA_BẠN_VÀO_ĐÂY');
Mã nguồn và xem thêm tại đây:

Nội dung ẩn.
 
Tham gia
23/11/20
Bài viết
877
Lượt Thích
282
VNĐ
21,939
VNĐ
21,939
Thư viện PHP để hỗ trợ sử dụng các API của cardvip.vn một cách nhanh chóng.

Cài đặt

Bạn có thể sử dụng thư viện này bằng cách dùng Composer để cài đặt:

Bash:
composer require datlechin/cardvipvn-php
Hoặc nếu bạn không có Composer, hãy tải ZIP về giải nén và sử dụng tệp CardVip.php.

Sử dụng

Khởi tạo đối tượng $cardvip để sử dụng các hàm hỗ trợ có sẵn:

PHP:
<?php

require_once 'vendor/autoload.php';

$cardvip = new \Datlechin\CardVipPHP\CardVip('DÁN_API_KEY_CỦA_BẠN_VÀO_ĐÂY');
Mã nguồn và xem thêm tại đây:

Nội dung ẩn.
hữu ích :D
 
Tham gia
15/5/21
Bài viết
52
Lượt Thích
20
VNĐ
43,727
VNĐ
43,727
Thư viện PHP để hỗ trợ sử dụng các API của cardvip.vn một cách nhanh chóng.

Cài đặt

Bạn có thể sử dụng thư viện này bằng cách dùng Composer để cài đặt:

Bash:
composer require datlechin/cardvipvn-php
Hoặc nếu bạn không có Composer, hãy tải ZIP về giải nén và sử dụng tệp CardVip.php.

Sử dụng

Khởi tạo đối tượng $cardvip để sử dụng các hàm hỗ trợ có sẵn:

PHP:
<?php

require_once 'vendor/autoload.php';

$cardvip = new \Datlechin\CardVipPHP\CardVip('DÁN_API_KEY_CỦA_BẠN_VÀO_ĐÂY');
Mã nguồn và xem thêm tại đây:

Nội dung ẩn.
 
Tham gia
25/10/21
Bài viết
247
Lượt Thích
288
VNĐ
67,464
VNĐ
67,464
Thư viện PHP để hỗ trợ sử dụng các API của cardvip.vn một cách nhanh chóng.

Cài đặt

Bạn có thể sử dụng thư viện này bằng cách dùng Composer để cài đặt:

Bash:
composer require datlechin/cardvipvn-php
Hoặc nếu bạn không có Composer, hãy tải ZIP về giải nén và sử dụng tệp CardVip.php.

Sử dụng

Khởi tạo đối tượng $cardvip để sử dụng các hàm hỗ trợ có sẵn:

PHP:
<?php

require_once 'vendor/autoload.php';

$cardvip = new \Datlechin\CardVipPHP\CardVip('DÁN_API_KEY_CỦA_BẠN_VÀO_ĐÂY');
Mã nguồn và xem thêm tại đây:

Nội dung ẩn.
 
Tham gia
24/10/20
Bài viết
93
Lượt Thích
8
VNĐ
6,600
VNĐ
6,600
Thư viện PHP để hỗ trợ sử dụng các API của cardvip.vn một cách nhanh chóng.

Cài đặt

Bạn có thể sử dụng thư viện này bằng cách dùng Composer để cài đặt:

Bash:
composer require datlechin/cardvipvn-php
Hoặc nếu bạn không có Composer, hãy tải ZIP về giải nén và sử dụng tệp CardVip.php.

Sử dụng

Khởi tạo đối tượng $cardvip để sử dụng các hàm hỗ trợ có sẵn:

PHP:
<?php

require_once 'vendor/autoload.php';

$cardvip = new \Datlechin\CardVipPHP\CardVip('DÁN_API_KEY_CỦA_BẠN_VÀO_ĐÂY');
Mã nguồn và xem thêm tại đây:

Nội dung ẩn.
 
Tham gia
20/9/21
Bài viết
45
Lượt Thích
7
VNĐ
11,598
VNĐ
11,598
Thư viện PHP để hỗ trợ sử dụng các API của cardvip.vn một cách nhanh chóng.

Cài đặt

Bạn có thể sử dụng thư viện này bằng cách dùng Composer để cài đặt:

Bash:
composer require datlechin/cardvipvn-php
Hoặc nếu bạn không có Composer, hãy tải ZIP về giải nén và sử dụng tệp CardVip.php.

Sử dụng

Khởi tạo đối tượng $cardvip để sử dụng các hàm hỗ trợ có sẵn:

PHP:
<?php

require_once 'vendor/autoload.php';

$cardvip = new \Datlechin\CardVipPHP\CardVip('DÁN_API_KEY_CỦA_BẠN_VÀO_ĐÂY');
Mã nguồn và xem thêm tại đây:

Nội dung ẩn.
 
Tham gia
10/8/22
Bài viết
14
Lượt Thích
0
VNĐ
400
VNĐ
400
Thư viện PHP để hỗ trợ sử dụng các API của cardvip.vn một cách nhanh chóng.

Cài đặt

Bạn có thể sử dụng thư viện này bằng cách dùng Composer để cài đặt:

Bash:
composer require datlechin/cardvipvn-php
Hoặc nếu bạn không có Composer, hãy tải ZIP về giải nén và sử dụng tệp CardVip.php.

Sử dụng

Khởi tạo đối tượng $cardvip để sử dụng các hàm hỗ trợ có sẵn:

PHP:
<?php

require_once 'vendor/autoload.php';

$cardvip = new \Datlechin\CardVipPHP\CardVip('DÁN_API_KEY_CỦA_BẠN_VÀO_ĐÂY');
Mã nguồn và xem thêm tại đây:

Nội dung ẩn.
 
Tham gia
8/10/20
Bài viết
260
Lượt Thích
611
VNĐ
35,141
VNĐ
35,141
Thư viện PHP để hỗ trợ sử dụng các API của cardvip.vn một cách nhanh chóng.

Cài đặt

Bạn có thể sử dụng thư viện này bằng cách dùng Composer để cài đặt:

Bash:
composer require datlechin/cardvipvn-php
Hoặc nếu bạn không có Composer, hãy tải ZIP về giải nén và sử dụng tệp CardVip.php.

Sử dụng

Khởi tạo đối tượng $cardvip để sử dụng các hàm hỗ trợ có sẵn:

PHP:
<?php

require_once 'vendor/autoload.php';

$cardvip = new \Datlechin\CardVipPHP\CardVip('DÁN_API_KEY_CỦA_BẠN_VÀO_ĐÂY');
Mã nguồn và xem thêm tại đây:

Nội dung ẩn.
 
Tham gia
28/11/21
Bài viết
15
Lượt Thích
1
VNĐ
12,499
VNĐ
12,499
Thư viện PHP để hỗ trợ sử dụng các API của cardvip.vn một cách nhanh chóng.

Cài đặt

Bạn có thể sử dụng thư viện này bằng cách dùng Composer để cài đặt:

Bash:
composer require datlechin/cardvipvn-php
Hoặc nếu bạn không có Composer, hãy tải ZIP về giải nén và sử dụng tệp CardVip.php.

Sử dụng

Khởi tạo đối tượng $cardvip để sử dụng các hàm hỗ trợ có sẵn:

PHP:
<?php

require_once 'vendor/autoload.php';

$cardvip = new \Datlechin\CardVipPHP\CardVip('DÁN_API_KEY_CỦA_BẠN_VÀO_ĐÂY');
Mã nguồn và xem thêm tại đây:

Nội dung ẩn.
test
 
Tham gia
15/7/19
Bài viết
7
Lượt Thích
0
VNĐ
2,300
VNĐ
2,300
Thư viện PHP để hỗ trợ sử dụng các API của cardvip.vn một cách nhanh chóng.

Cài đặt

Bạn có thể sử dụng thư viện này bằng cách dùng Composer để cài đặt:

Bash:
composer require datlechin/cardvipvn-php
Hoặc nếu bạn không có Composer, hãy tải ZIP về giải nén và sử dụng tệp CardVip.php.

Sử dụng

Khởi tạo đối tượng $cardvip để sử dụng các hàm hỗ trợ có sẵn:

PHP:
<?php

require_once 'vendor/autoload.php';

$cardvip = new \Datlechin\CardVipPHP\CardVip('DÁN_API_KEY_CỦA_BẠN_VÀO_ĐÂY');
Mã nguồn và xem thêm tại đây:

Nội dung ẩn.
 
Tham gia
28/9/22
Bài viết
6
Lượt Thích
0
VNĐ
400
VNĐ
400
Thư viện PHP để hỗ trợ sử dụng các API của cardvip.vn một cách nhanh chóng.

Cài đặt

Bạn có thể sử dụng thư viện này bằng cách dùng Composer để cài đặt:

Bash:
composer require datlechin/cardvipvn-php
Hoặc nếu bạn không có Composer, hãy tải ZIP về giải nén và sử dụng tệp CardVip.php.

Sử dụng

Khởi tạo đối tượng $cardvip để sử dụng các hàm hỗ trợ có sẵn:

PHP:
<?php

require_once 'vendor/autoload.php';

$cardvip = new \Datlechin\CardVipPHP\CardVip('DÁN_API_KEY_CỦA_BẠN_VÀO_ĐÂY');
Mã nguồn và xem thêm tại đây:

Nội dung ẩn.
 
Tham gia
23/6/22
Bài viết
32
Lượt Thích
0
VNĐ
2,388
VNĐ
2,388
Thư viện PHP để hỗ trợ sử dụng các API của cardvip.vn một cách nhanh chóng.

Cài đặt

Bạn có thể sử dụng thư viện này bằng cách dùng Composer để cài đặt:

Bash:
composer require datlechin/cardvipvn-php
Hoặc nếu bạn không có Composer, hãy tải ZIP về giải nén và sử dụng tệp CardVip.php.

Sử dụng

Khởi tạo đối tượng $cardvip để sử dụng các hàm hỗ trợ có sẵn:

PHP:
<?php

require_once 'vendor/autoload.php';

$cardvip = new \Datlechin\CardVipPHP\CardVip('DÁN_API_KEY_CỦA_BẠN_VÀO_ĐÂY');
Mã nguồn và xem thêm tại đây:

Nội dung ẩn.
.
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks