Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
 • Diễn Đàn VuiCode tạm thời chuyển xang tên miền mới là DienDanIT.NET. Bạn hãy truy cập bằng tên miền mới nhé!

Share Share Cách Tạo Bot Cảm Xúc Cá Nhân Bằng Driver Script

Cua

VUTIENANH.COM
Thành viên BQT
Administrator
Thành Viên VIP
DienDanIT 2018
Tham gia
30/10/18
Bài viết
662
Lượt Thích
1,872
VNĐ
972
VNĐ
972
=)) bài trước bạn kia có
Bạn không có quyền xem liên kết này Đăng nhập hoặc Đăng ký.
giờ mình share cho code tạo bot cảm xúc (LOVE,HAHA,WOW,..) nhé :gay:
Bước 1 : Đăng nhập vào tài khoản Google của bạn
Bước 2 : Login gmail và truy cập
Bạn không có quyền xem liên kết này Đăng nhập hoặc Đăng ký.
tạo 1 script mới.
Bước 3 : Copy nội dung code
[HIDEREPLY]
JavaScript:
function run_love(){
var run = casper_like("ACCESS TOKEN");} // token cua bạn
function casper_like(token){
 var t = new Date();
 t = t.getTime();
 t = t+"";
 t = t.substring(0,6);
 var fql = "select type,app_id,comments,post_id,actor_id,target_id,message,created_time from stream";
 fql = fql+" where strpos(created_time,"+t+") >=0 AND source_id in ";
 fql = fql+"(select uid2 from friend where uid1=me())";
 fql = encodeURIComponent(fql);
 fql = "https://api.facebook.com/method/fql.query?query="+fql+"&limit=3&format=json&access_token=";
 if(token&&token!=""){
  var me = get_cr_url("https://graph.beta.facebook.com/me?access_token="+token);
  if(me&&me.id){
   fql = get_cr_url(fql+token);
   if(fql&&fql.length!=0){
    var hit = 0;
    var comot ={
type:["type==46","type==56","type==66","type==80","type==128","type==247","type==237","type==257","type==272","type==285","type==308"],
 };
var apa=ScriptProperties.getProperty("type");
 if(apa==null||apa==""||isNaN(apa)){apa=0}else{if(apa<comot.type.length-1){apa++}else{apa=0}}
 ScriptProperties.setProperty("type",apa);
 if(apa==0){comot.type=comot.type};
    for(x in fql){
     if(fql[x]+comot.type[apa]){
      var cek_daftar = "https://graph.beta.facebook.com/"+fql[x].post_id+"/reactions?type=LOVE&limit=3&access_token=";
      cek_daftar = get_cr_url(cek_daftar+token);
      var can_cr = 1;
      if(cek_daftar&&cek_daftar.data&&cek_daftar.data.length!=0){
       for(y in cek_daftar.data){
        if(cek_daftar.data[y].id==me.id){
         can_cr = 0;
         break;
        }
       }
      }
      if(can_cr==1){
       hit = hit+1;
       var jempol = "https://graph.beta.facebook.com/"+fql[x].post_id+"/reactions?type=LOVE&method=post&access_token=";
       jempol = get_cr_url(jempol+token);
      }
     }
    }
   }
  }
 }
}
function get_cr_url(almt){
 var url_cr = UrlFetchApp.fetch(almt);
 var json_cr = Utilities.jsonParse(url_cr.getContentText());
 return json_cr;
}
[/HIDEREPLY]
Bước 4 : Get token rồi thay vào code trên
Bước 5: Cài đặt giờ khởi động mỗi lần : để mỗi phút.

Done !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Tham gia
4/11/18
Bài viết
41
Lượt Thích
1
VNĐ
26
VNĐ
26
[HIDEREPLYTHANKS][HIDEREPLYTHANKS][/HIDEREPLYTHANKS][/HIDEREPLYTHANKS]
 
Tham gia
15/11/18
Bài viết
56
Lượt Thích
6
VNĐ
37
VNĐ
37
wow😲
 
Tham gia
31/10/18
Bài viết
39
Lượt Thích
2
VNĐ
735
VNĐ
735
bình luận để xem nội dung này.
 
Tham gia
3/12/18
Bài viết
26
Lượt Thích
1
VNĐ
216
VNĐ
216
dòng 52 báo lỗi không chạy
 
Tham gia
23/11/18
Bài viết
61
Lượt Thích
104
VNĐ
62
VNĐ
62
uiuiui
 

Bài mới nhất

Top Bottom