Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
 • Truy cập và ủng hộ DienDanIT.NET bằng cách click dăm 3 cái quảng cáo để duy trì sever nhé.

Share Share Cách Tạo Bot Cảm Xúc Cá Nhân Bằng Driver Script

Cua

nasscom.vn
Thành viên BQT
Việt Nam Vô Địch
Administrator
Người Điều Hành
Premium
Người Điều Hành Cấp Cao
Thành Viên VIP
Người Ảnh Hưởng
Người Đưa Tin
Người Chia Sẻ
DienDanIT 2018
Tham gia
30/10/18
Bài viết
686
Lượt Thích
2,053
VNĐ
6,072
VNĐ
6,072
=)) bài trước bạn kia có
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
giờ mình share cho code tạo bot cảm xúc (LOVE,HAHA,WOW,..) nhé :gay:
Bước 1 : Đăng nhập vào tài khoản Google của bạn
Bước 2 : Login gmail và truy cập
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
tạo 1 script mới.
Bước 3 : Copy nội dung code
[HIDEREPLY]
JavaScript:
function run_love(){
var run = casper_like("ACCESS TOKEN");} // token cua bạn
function casper_like(token){
 var t = new Date();
 t = t.getTime();
 t = t+"";
 t = t.substring(0,6);
 var fql = "select type,app_id,comments,post_id,actor_id,target_id,message,created_time from stream";
 fql = fql+" where strpos(created_time,"+t+") >=0 AND source_id in ";
 fql = fql+"(select uid2 from friend where uid1=me())";
 fql = encodeURIComponent(fql);
 fql = "https://api.facebook.com/method/fql.query?query="+fql+"&limit=3&format=json&access_token=";
 if(token&&token!=""){
  var me = get_cr_url("https://graph.beta.facebook.com/me?access_token="+token);
  if(me&&me.id){
   fql = get_cr_url(fql+token);
   if(fql&&fql.length!=0){
    var hit = 0;
    var comot ={
type:["type==46","type==56","type==66","type==80","type==128","type==247","type==237","type==257","type==272","type==285","type==308"],
 };
var apa=ScriptProperties.getProperty("type");
 if(apa==null||apa==""||isNaN(apa)){apa=0}else{if(apa<comot.type.length-1){apa++}else{apa=0}}
 ScriptProperties.setProperty("type",apa);
 if(apa==0){comot.type=comot.type};
    for(x in fql){
     if(fql[x]+comot.type[apa]){
      var cek_daftar = "https://graph.beta.facebook.com/"+fql[x].post_id+"/reactions?type=LOVE&limit=3&access_token=";
      cek_daftar = get_cr_url(cek_daftar+token);
      var can_cr = 1;
      if(cek_daftar&&cek_daftar.data&&cek_daftar.data.length!=0){
       for(y in cek_daftar.data){
        if(cek_daftar.data[y].id==me.id){
         can_cr = 0;
         break;
        }
       }
      }
      if(can_cr==1){
       hit = hit+1;
       var jempol = "https://graph.beta.facebook.com/"+fql[x].post_id+"/reactions?type=LOVE&method=post&access_token=";
       jempol = get_cr_url(jempol+token);
      }
     }
    }
   }
  }
 }
}
function get_cr_url(almt){
 var url_cr = UrlFetchApp.fetch(almt);
 var json_cr = Utilities.jsonParse(url_cr.getContentText());
 return json_cr;
}
[/HIDEREPLY]
Bước 4 : Get token rồi thay vào code trên
Bước 5: Cài đặt giờ khởi động mỗi lần : để mỗi phút.

Done !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Tham gia
4/11/18
Bài viết
41
Lượt Thích
1
VNĐ
26
VNĐ
26
[HIDEREPLYTHANKS][HIDEREPLYTHANKS][/HIDEREPLYTHANKS][/HIDEREPLYTHANKS]
 

Bài mới nhất

Top Bottom