Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Chào Khách, tham khảo dịch vụ hosting giá siêu rẻ tại đây nhé BẢNG GIÁ HOSTING
  • Chào Khách, bạn cần liên hệ với admin. ??? Quét Zalo nhé

Share Hosting Share DA 143 nulled

Tham gia
12/11/18
Bài viết
158
Lượt Thích
38
VNĐ
17,521
VNĐ
17,521
update centos
yum update
cài vài thứ khác ( bắt buộc )
yum -y install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio libcom_err-devel libcurl-devel tar diffutils nano dbus.x86_64 db4-devel cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed.x86_64 cpan
tải scr
wget -c
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
&& chmod 755 setup-da.sh && ./setup-da.sh
cài da
wget -c
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
&& chmod 755 da1443-en.sh && ./da1443-en.sh 2>&1|tee directadmin_install.log
lưu ý sau khi cài nếu vào php admin k đc thì chạy lệnh sau
service iptables stop

Nguồn: V4U
 

BN2002

DienDanIT 2018
Tham gia
31/10/18
Bài viết
130
Lượt Thích
232
VNĐ
13,313
VNĐ
13,313
Đừng dại mà sài cái này nếu ko muốn vps của mình thành bot nhé
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks