Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Chào Khách,
    Bạn cần liên hệ với admin ??? ZALO & TELEGRAM

Hướng Dẫn Tạo Mã QR Cho Link Của Bạn

Tham gia
15/2/19
Bài viết
261
Lượt Thích
56
Coins
7,900
Bài viết này chia sẽ cho ae về website giúp các bạn tạo mã QR và tạo quảng cáo cho liên kết của bạn.

Bạn muốn khách hàng có thể check QR để đến trang bạn cần ?
Bạn muốn chèn ADS cho link của bạn ?

Đăng Ký Sử Dụng Miễn Phí:
Đăng Ký

VNGTA.ORG hoàn toàn miễn phí cho phép bạn làm điều đó.Bạn có thể sử dụng ngay không cần đăng ký hoặc đăng ký để trải nghiệm nhiều hơn.

Khi Bạn đăng ký sẽ được miễn phí VIP để sử dụng các tính năng PRO.

AE tự tìm hiểu thêm về site nhé.

Rút Rọn Link Không Có Quảng Cáo Từ Website, bạn có thể tự tạo QC cho chính mình.

 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks