Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Chào Khách, tham khảo dịch vụ hosting giá siêu rẻ tại đây nhé BẢNG GIÁ HOSTING

Share Tiếng Việt cho xenforo 2.0 không cá nhân hóa Full

Tham gia
7/2/19
Bài viết
422
Lượt Thích
117
VNĐ
16,261
VNĐ
16,261
Cái này mình lượm nhé, lấy về sửa 1 số cái cá nhân hóa thành chung chung thôi. Nên ném lên đây ai có nhu cầu thì sài. Bản sài tốt, việt hóa chắc 98% rồi các bác tải về test thử.
Nguồn: codevn.net

Tải Về
 
Tham gia
7/2/19
Bài viết
422
Lượt Thích
117
VNĐ
16,261
VNĐ
16,261
.Cách sử dụng vô giao diện trong phần admin
.Rồi vô languages rồi up code lên xog hóng và đã xog :3
.Chưa hiểu thì hỏi nha mấy cưng
 

Bài mới nhất

Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks