Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Chào Khách,
    Bạn cần liên hệ với admin ??? ZALO & TELEGRAM
Premium URL Shortener

Share Code Premium URL Shortener 5.9.9

Premium URL Shortener là một script rút gọn URL PHP được đóng gói với nhiều tính năng độc đáo. Nó cho phép bạn rút ngắn một liên kết dài thành liên kết thông minh ngắn mà bạn có thể sử dụng để theo dõi các lần nhấp và tối ưu hóa các chiến dịch tiếp thị của mình. Nó cung cấp cho bạn nhiều công cụ độc đáo để nhanh chóng khởi động một trang web rút gọn liên kết. Một số tính năng bao gồm nhắm mục tiêu theo địa lý, nhắm mục tiêu theo thiết bị, tư cách thành viên cao cấp, bảng điều khiển và bảng điều khiển quản trị mạnh mẽ và một loạt công cụ CMS để giúp bạn xây dựng ước mơ của mình. Nó đang được phát triển tích cực trong hơn 8 năm, vì vậy điều này có nghĩa là nó sẽ ngày càng trở nên tốt hơn với mỗi bản cập nhật (giá trị đáng kinh ngạc!).

Demo trực tiếp của URL Shortener
Bạn có thể kiểm tra tập lệnh bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập sau. Đây là một quản trị viên và một tài khoản người dùng. Sau khi đăng nhập, chỉ cần nhấp vào “Quản trị viên” ở trên cùng để truy cập bảng quản trị. Xin lưu ý rằng bản demo sẽ thiết lập lại mỗi tuần.

Admin Account

Email/Username:
[email protected] / admin

Password: adminpass

BUY DEMO : https://codecanyon.net/item/premium-url-shortener/3688135
Tác giả
Syr
Lượt xem
534
First release
Last update
Bình chọn
0.00 star(s) 0 ratings
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks