Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Chào Khách, tham khảo dịch vụ hosting giá siêu rẻ tại đây nhé BẢNG GIÁ HOSTING

Cần giúp Host dung lượng có hạn nên cần pro giúp làm sao để bỏ upload ảnh chỉ để chèn link ảnh như diendanit.net

Tham gia
18/12/19
Bài viết
130
Lượt Thích
29
VNĐ
6,900
VNĐ
6,900
như tiêu đề bác nào chỉ giúp em sửa ở chổ nào ạ.
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
em gà không biết mò chỗ nào
 

Quản Trị Viên

Thành viên BQT
Thành Viên VIP
Kiểm Duyệt Viên
Tham gia
21/5/19
Bài viết
823
Lượt Thích
171
VNĐ
43,859
VNĐ
43,859
Domain ngon và host load nhanh nhỉ =))
 

Quản Trị Viên

Thành viên BQT
Thành Viên VIP
Kiểm Duyệt Viên
Tham gia
21/5/19
Bài viết
823
Lượt Thích
171
VNĐ
43,859
VNĐ
43,859
Code đây nhưng mình ko rõ chỗ nào, bạn có thể tự mò tiếp
Mã:
<div class="fr-popup fr-desktop fr-ltr fr-active" style="left: 172.699px; top: 24.9858px;"><span class="fr-arrow" style="margin-left: -8px;"></span><div class="fr-buttons"><button id="imageBack-1" type="button" tabindex="-1" role="button" title="Back" class="fr-command fr-btn fr-btn-font_awesome fr-back fr-hidden" data-cmd="imageBack"><i class="far fa-arrow-left" aria-hidden="true"></i><span class="fr-sr-only">Back</span></button><button id="imageUpload-1" type="button" tabindex="-1" role="button" aria-pressed="true" title="Upload image" class="fr-command fr-btn fr-btn-font_awesome fr-active" data-cmd="imageUpload"><i class="far fa-upload" aria-hidden="true"></i><span class="fr-sr-only">Upload image</span></button><button id="imageByURL-1" type="button" tabindex="-1" role="button" aria-pressed="false" title="By URL" class="fr-command fr-btn fr-btn-font_awesome" data-cmd="imageByURL"><i class="far fa-link" aria-hidden="true"></i><span class="fr-sr-only">By URL</span></button></div><div class="fr-image-upload-layer fr-active fr-layer" id="fr-image-upload-layer-1"><strong>Drop image</strong><br>(Or click here)<div class="fr-form"><input type="file" accept="image/jpeg, image/jpg, image/png, image/gif" tabindex="-1" aria-labelledby="fr-image-upload-layer-1" role="button" dir="ltr"></div></div><div class="fr-image-by-url-layer fr-layer" id="fr-image-by-url-layer-1"><div class="fr-input-line"><input id="fr-image-by-url-layer-text-1" type="text" placeholder="http://" tabindex="1" aria-required="true" dir="ltr"><label for="fr-image-by-url-layer-text-1">http://</label></div><div class="fr-action-buttons"><button type="button" class="fr-command fr-submit" data-cmd="imageInsertByURL" tabindex="2" role="button">Chèn</button></div></div><div class="fr-image-progress-bar-layer fr-layer"><h3 tabindex="-1" class="fr-message">Uploading</h3><div class="fr-loader"><span class="fr-progress"></span></div><div class="fr-action-buttons"><button type="button" class="fr-command fr-dismiss" data-cmd="imageDismissError" tabindex="2" role="button">OK</button></div></div></div>
 
Tham gia
18/12/19
Bài viết
130
Lượt Thích
29
VNĐ
6,900
VNĐ
6,900
Code đây nhưng mình ko rõ chỗ nào, bạn có thể tự mò tiếp
Mã:
<div class="fr-popup fr-desktop fr-ltr fr-active" style="left: 172.699px; top: 24.9858px;"><span class="fr-arrow" style="margin-left: -8px;"></span><div class="fr-buttons"><button id="imageBack-1" type="button" tabindex="-1" role="button" title="Back" class="fr-command fr-btn fr-btn-font_awesome fr-back fr-hidden" data-cmd="imageBack"><i class="far fa-arrow-left" aria-hidden="true"></i><span class="fr-sr-only">Back</span></button><button id="imageUpload-1" type="button" tabindex="-1" role="button" aria-pressed="true" title="Upload image" class="fr-command fr-btn fr-btn-font_awesome fr-active" data-cmd="imageUpload"><i class="far fa-upload" aria-hidden="true"></i><span class="fr-sr-only">Upload image</span></button><button id="imageByURL-1" type="button" tabindex="-1" role="button" aria-pressed="false" title="By URL" class="fr-command fr-btn fr-btn-font_awesome" data-cmd="imageByURL"><i class="far fa-link" aria-hidden="true"></i><span class="fr-sr-only">By URL</span></button></div><div class="fr-image-upload-layer fr-active fr-layer" id="fr-image-upload-layer-1"><strong>Drop image</strong><br>(Or click here)<div class="fr-form"><input type="file" accept="image/jpeg, image/jpg, image/png, image/gif" tabindex="-1" aria-labelledby="fr-image-upload-layer-1" role="button" dir="ltr"></div></div><div class="fr-image-by-url-layer fr-layer" id="fr-image-by-url-layer-1"><div class="fr-input-line"><input id="fr-image-by-url-layer-text-1" type="text" placeholder="http://" tabindex="1" aria-required="true" dir="ltr"><label for="fr-image-by-url-layer-text-1">http://</label></div><div class="fr-action-buttons"><button type="button" class="fr-command fr-submit" data-cmd="imageInsertByURL" tabindex="2" role="button">Chèn</button></div></div><div class="fr-image-progress-bar-layer fr-layer"><h3 tabindex="-1" class="fr-message">Uploading</h3><div class="fr-loader"><span class="fr-progress"></span></div><div class="fr-action-buttons"><button type="button" class="fr-command fr-dismiss" data-cmd="imageDismissError" tabindex="2" role="button">OK</button></div></div></div>
f12 e thấy nhưng xenforo này chưa đụng bao giờ nên k biết nó nằm vị trí nào =]]
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks