Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!

Tutorial [2.x] Tùy chỉnh nút ActionBar trong bài viết xenforo 2

Cua

Cua đẹp trai
Thành viên BQT
Việt Nam Vô Địch
Administrator
Người Điều Hành
Premium
Người Điều Hành Cấp Cao
Thành Viên VIP
Người Ảnh Hưởng
Người Đưa Tin
Người Chia Sẻ
DienDanIT 2018
Kiểm Duyệt Viên
Tham gia
30/10/18
Bài viết
725
Lượt Thích
2,840
VNĐ
13,372
VNĐ
13,372
Tạo nút actionbar riêng biệt dễ nhìn.
Demo
Before

After


Hướng dẫn:
 1. Mở file extra.less trên quản lý admin của bạn. Thêm code phía dưới vào đầu file.
[HIDEREPLY]
Mã:
.actionBar-action--reply, .js-multiQuote, .actionBar-action--like,
.actionBar-action--report, .actionBar-action--edit, .actionBar-action--delete,
.actionBar-action--ip, .actionBar-action--warn, .actionBar-action--history
  {
     display:inline-block;
     background: rgb(71, 167, 235);
     color: rgb(255, 255, 255);
     padding: 4px 9px;
     line-height: 19px;
     background: linear-gradient(rgb(71, 167, 235) 0%, rgb(71, 167, 235) 0%);
  }
.actionBar-action--reply:hover, .js-multiQuote:hover {
     background: rgb(65, 158, 224);
     color: rgb(255, 255, 255);
     text-decoration: none;
     background: linear-gradient(rgb(65, 158, 224) 0%, rgb(65, 158, 224) 0%);
  }
.actionBar-action--like:hover {
    background: rgb(65, 158, 224);
    color: rgb(255, 255, 255);
    text-decoration: none;
    transition: all .4s ease;
    -webkit-transition: all .4s ease;
    background: linear-gradient(rgb(65, 158, 224) 0%, rgb(65, 158, 224) 0%);
    transform: scale(1.25);
  }

@media (max-width: 800px) {
.actionBar-action--like:hover {
transform: none;
}
}
[/HIDEREPLY]

Chỉnh màu cho nút button
[HIDEREPLY]
Mã:
background: rgb(65, 158, 224);
color: rgb(255, 255, 255);
[/HIDEREPLY]
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks